Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
10 januára 2011, 15:01

Rusko a Európa. Na prahu prelomu

Rusko a Európa. Na prahu prelomu

  V minulom roku sa vo vzťahoch Ruska a Európy nepozorovali rozpory. Spolu s tým sa ale neprijali ani nijaké prelomové rozhodnutia.

 

V minulom roku sa vo vzťahoch Ruska a Európy nepozorovali rozpory. Spolu s tým sa ale neprijali ani nijaké prelomové rozhodnutia. Taký názor vyslovil pre Hlas Ruska politológ Boris Šmeľov.  

Rad otázok, ktoré mohli znamenať nový krok v rozvoji bilaterálnych vzťahov, sa tak ani nevyriešil. Dávno nazrelo prijatie novej rusko-európskej dohody o spolupráci. Na základe informácie ruského MZV, dokument sa môže pripraviť ku koncu roka 2011, až začiatku roka 2012. Strany budú musieť zosúladiť za tento čas pozície v hospodárskej a právnej oblasti. Ako je známe, situácia ekonomiky Ruska a Európskej únie, takisto ako aj právne systémy a hospodárske mechanizmy, sa podstatne líšia. Ale platforma na ich unifikáciu je. Práve preto Európska únia schválila Rusku  vstup do Svetovej obchodnej organizácie, myslí si Boris Šmeľov.

Vstup Ruska do Svetovej obchodnej organizácie zodpovedá celkovo záujmom EÚ, pretože tu vzniknú nejaké nové dodatočné možnosti pre rozvoj vzťahov. Členstvo vo Svetovej obchodnej organizácii si od Ruska vyžiada určité zmeny v jeho zákonodarstve a prijatie radu opatrení za účelom vytvorenia nových podmienok pre investície západných spoločností v Rusku. A aj to, že členstvo vo Svetovej obchodnej organizácii upevní bezpečnosť a záruky západných investícií do Ruska. Rusko a Európska únia sa v súčasnosti nachádza v zložitej hospodárskej situácii vyvolanej následkami svetovej krízy. Vyriešiť tento problém je oveľa lepšie spoločne, hovorí Boris Šmeľov:

-Perspektívy rozvoja vzťahov medzi Ruskom a EÚ sú v principiálnom aspekte obrovské. Potenciál Európy a Ruska otvára kolosálne možnosti pre budúce napredovanie tej, alebo inej strany. V dnešných podmienkach konkurenčného boja na svetovom trhu za prístup k zdrojom surovín a energie, sa bude môcť Európa zaistiť na desaťročia dopredu silnou surovinovou základňou, ktorá je v Rusku a tým samým vytvoriť podmienky pre stabilný rozvoj svojej ekonomiky.  A Rusko následne využije veľký technologický, inovačný potenciál Európy a bude môcť reformovať a modernizovať svoju ekonomiku a spoločnosť

  •  
    a podeliť sa