Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
31 decembra 2010, 14:21

Svedomitý pastier pre stádo

Svedomitý pastier pre stádo

  Šéf MZV Maďarska János Martonyi veľmi originálne definoval úlohu svojej krajiny ako predsedníčky EÚ. Maďarsko preberie predsedníctvo po Belgicku od 1. januára roka 2011 na termín 6 mesiacov.

Stiahnuť audio file


 

Šéf MZV Maďarska János Martonyi veľmi originálne definoval úlohu svojej krajiny ako predsedníčky EÚ. Maďarsko preberie predsedníctvo po Belgicku od 1. januára roka 2011 na termín 6 mesiacov. Podľa ministra, ktorého cituje vychádzajúce v Bruseli internetové vydanie EurActiv, Maďarsko považuje seba v tejto funkcii za vyjednávača, presnejšie povedané, za „svedomitého pastiera“. Veď „stádo“ je tak početné, zažartoval, každá krajina má svoje štruktúry moci a záujmy, svoje inštitúcie a trhy, treba na to dozerať, aby sa stádo nerozutekalo. Predsedníctvo v EÚ, uzavrel, sa v čomsi ponáša na koridu. Ale Maďarsko v nej nechce hrať úlohu obetného býka, ale toreadora.

Možno, budúca hlava Rady ministrov zahraničných vecí EÚ skutočne považuje to všetko za nevinný žart. Ale sotva s nim súhlasia tí, koho Martonyi označil za „eurostádo“. O to viac na pozadí posledných udalostí v Maďarsku. Médiá oznamujú, že aj v samotnej krajine, aj v mocenských kruhoch Európskej únie teraz zúria vášne okolo nového zákona o tlači, ktorý nadobudne platnosť od 1. januára roka 2011 a v podstate zavedie cenzúru.

Ku koncu roka Budapešť zverejnila ambiciózne plány vlády. Za jednu z hlavných priorít vyhlásila problém energetiky. Tejto otázke mimo iné bude venovaný naplánovaný na február roka 2011 summit EÚ.  Medzi inými dôležitými otázkami je finančná stabilizácia pásma eura, aktivizácia politiky Východného partnerstva, začlenenie do EÚ Chorvátska, vyriešenie „cigánskeho“ problému v Európe. Ale za heslá predsedníctva boli zvolené anglické termíny začínajúce sa od písmena „c“: contribution (prínos), coordination (koordinovanie), cooperation (spolupráca) compromise (kompromis) a consensus-building (dosiahnutie konsenzu).

To všetko naozaj znie krásne a ambiciózne.  Ale ako to bude vyzerať v skutočnosti? Sergej Utkin, vedúci sektoru politickej integrácie Ústavu Európy, nemá o tom žiadne ilúzie:

- Skôr predsedajúca krajina hrala dôležitú úlohu v oblasti zahraničnej politiky. Teraz predsedníctvo sa dištancuje od vonkajšej politiky. Ambície môžu zachovať východo- a stredoeurópske krajiny, ktoré predtým neplnili funkcie predsedníctva a mysleli si, že funkcie budú také isté, ako pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy. Ale nebudú také isté, takže treba mierniť ambície. K tomu má význam vnútropolitická situácia v Maďarsku. Prakticky ani jedna z krajín Európskej únie nie je zainteresovaná na veľkom úspechu Orbanovej vlády vo funkcii predsedu EÚ. Preto sa predsedníctvo Maďarska hodnotí dosť skepticky. Samozrejme, budú sa plniť akési funkcie, ktoré predsedajúca krajina jednoducho musí plniť v priebehu 6 mesiacov. Ale myslím si, že to nedovolí akosi vyniknúť Budapešti.

  •  
    a podeliť sa