Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
12 júla 2010, 16:11

Francúzske interiéry ruských dejín

Francúzske interiéry ruských dejín

     V moskovskom s í dle - m ú zeu Caricyno sa zahájila v ý stava dekorat í vneho a aplikovan é ho umenia.

Stiahnuť audio file
 

   V moskovskom sídle - múzeu Caricyno sa zahájila výstava dekoratívneho a aplikovaného umenia.

Expozícia predstavuje ukážky diel v štýle empír, ktorý vznikol v epochu Napoleona a veľmi rýchlo sa rozšíril po celej Európe, vrátane Ruska. Dokazujú to aj porcelánové taniere so zobrazením víťaza Napoleona, ruského imperátora Alexandra I. a účastníkov Vlasteneckej vojny v roku 1812. Všetky sa vyrobili na závode Popova a Gardnera na počesť víťazstva nad Napoleonom. Ale tieto závody sa orientovali na sevrský porcelán a na módu, ktorú zadávala Sevrská porcelánová manufaktúra vyrábajúca koncom XVIII. a začiatkom XIX. storočia špeciálne pre imperátora Napoleona obrovské empírové vázy a stolové servisy so zobrazením jeho víťazstiev.

Výstava demonštruje ako vzor skutočného sevrského porcelánu čajovú súpravu z Francúzska. Na jej pozlátených predmetoch sú portréty členov rodiny Napoleona.

Tematika Napoleona a vojny 1812 roka nestrácala na aktuálnosti v umení celé XIX. storočie. Je naďalej zaujímavá aj pre dnešných umelcov a zberateľov.

Na ústrednom paneli výstavy sa doslovne na znak potvrdenia tohto faktu  rozmiestnila nedávno nadobudnutá ruským zberateľom kolekcia palácových váz so zobrazením vojenských scén za účasti Napoleona.

A vedľa francúzskych váz je vidieť ruskú odpoveď na tieto rozkošné diela: krčah - karikatúru na Napoleona. Ale aj táto paródia ruských majstrov priamo súvisí s francúzskymi tradíciami. V revolučnom Francúzsku boli veľmi rozšírené politické obrazy - karikatúry, ktoré boli základom pre maľbu na dielach z porcelánu a fajansu. Ruský krčah je vzor takého istého umenia. Je na ňom zobrazené, ako ruský roľník a kozák nazývajú Napoleona.

Taký je to teda ruský empír! V Rusku skutočne vznikol svoj variant empíru.

Život neraz ukázal, že styky medzi krajinami a národmi, ktoré formuje kultúra a umenie, sú oveľa pevnejšie a trvajú viac vekov, ako akékoľvek iné.

 

 

 

 

 

  •  
    a podeliť sa