Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
16 júna 2010, 17:32

Rusko - EÚ: dialóg o problémoch modernizácie

Rusko - EÚ: dialóg o problémoch modernizácie

    Hneď v prvý deň Petrohradského medzinárodného hospodárskeho fóra, ktorý sa uskutoční 17.-19. júna, usporiadajú biznis-dialóg Rusko-EÚ: výzvy a možnosti modernizácie.

Stiahnuť audio file

 


Hneď v prvý deň Petrohradského medzinárodného hospodárskeho fóra, ktorý sa uskutoční 17.-19. júna, usporiadajú biznis-dialóg Rusko-EÚ: výzvy a možnosti modernizácie.

- V čom je dôležitosť a aktuálnosť práve tejto témy? - položili sme otázku profesorke Natálii Karpovovej, riaditeľke Ústavu medzinárodného biznisu v Moskve.

- Nezabúdajme, že tak Európa, ako aj Rusko sú na ceste hľadania nových modelov hospodárskeho rozvoja. A skúsenosti Európy sú pre nás zaujímavé. Veď EÚ uskutočňuje dôslednú politiku modernizácie v tých sférach, ktoré skôr vyznačili. Je to šetrenie energiou, problémy ekológie, rozvoj systému vzdelania a fundamentálnych výskumov, založenie výrob vyžadujúcich vážne vedecké objavy. Práve v tom Európska únia vidí svoju budúcnosť a možnosť zakotviť sa v úlohe geopolitického hráča vo svete. Európania dobre ovládajú metódy realizácie vedeckých objavov v podnikaní a preto dialóg Ruska s Európskou úniou je tak dôležitý a aktuálny.

- Či je možné očakávať, že do procesu modernizácie ruského hospodárstva v akejsi etape sa aktívne zapoja zahraniční investori a odborníci?

- Je to mimoriadne zložitá otázka, - odpovedala profesorka Karpovová. - Proces rozvoja v tej či onej oblasti prebieha iba v tom prípade, ak existujú tak zvané drivery, zainteresovaní nosiči kapitálu a vedomostí. Ak budeme hovoriť o investoroch, prichádzajú, keď vidia jasné počasie, spoľahlivú, chránenú pred očividnými rizikami perspektívu návratu a rastu ich kapitálu. Inú motiváciu investori nemajú, je to jednoduchý, jasný a transparentný mechanizmus. A tu sú veľmi dôležité opatrenia našej vlády na poskytnutie určitých výhod pre investorov - tak ruských, ako aj zahraničných. Sú dôležité záruky zníženia podnikateľského rizika. Inú motiváciu majú tí, ktorí sú nosičmi vedomostí: vedci a inžinieri. Nepriťahujú ich tak peniaze, ako možnosť realizovať nové myšlienky, urobiť objav! Bezpochyby tiež potrebujú štátnu podporu. Ak tieto aspekty modernizácie budú zohľadnené, potom po prvé sa do Ruska vrátia tí naši nadaní vedci, ktorí teraz úspešne pracujú vo vedeckých centrách iných krajín, po druhé, objaví sa veľa zahraničných investorov, a to aj z krajín Európskej únie, ktorí budú chcieť investovať svoj kapitál do inovačných projektov Ruska.

Petrohradské fórum je skvelou pôdou pre otvorené diskusie, zdravú kritiku a uvažovanie o zložitých problémoch globálnej ekonomiky.

  •  
    a podeliť sa