Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
8 júna 2010, 21:01

Osud pásma eura: pohľad z Moskvy

Osud pásma eura: pohľad z Moskvy

  Mocný intelektuálny útok na problémy pásma eura bol podniknutý dnes v Moskve.

Mocný intelektuálny útok na problémy pásma eura bol podniknutý dnes v Moskve. Poprední finanční analytici predstavili novinárom svoje ocenenie bežnej situácie, hovorili o perspektívach európskej meny, odhadli riziká pre Rusko, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s oslabením eura. Zaver bol takýto. Po prvé, oslabenie eura je naďalej možné, ale nejde o riziko, že úplne vymizne. Táto peňažná jednotka je príliš dôležitá pre globálny finančný systém. Po druhé. Kríza a dokonca preddefaultový stav v rade krajín EÚ nevyhnutne bude ju nabádať k ešte väčšej integrácii, štruktúrnym politickým a hospodárskym reformám. Boli tu  aj iné zaujímavé závery. Tu je názor predsedu riaditeľskej rady akciovej spoločnosti MDM Banka, autora mnohých kníh o makroekonomickom riadení Olega Vjugina:

- Dochádza k tomu, že Maastrichtské dohody, ktoré chránili pásmo eura pred problémami, boli porušené. Pritom k týmto porušeniam dochádzalo dávno. Iba kríza ukázala: v prekročení rámca povoleného deficitu štátneho rozpočtu európske krajiny išli príliš ďaleko. Vôbec pásmo eura je nedokončeným projektom. Neexistuje mechanizmus medzirozpočtových transferov,  ktoré by mohli zjemniť šoky, neexistuje politický zväz. Ten by mohol donútiť jednotlivé krajiny k štruktúrnym reformám a zodpovednej rozpočtovej politike.

O krokoch zameraných na zníženie rozpočtového schodku vyhlásili Nemecko, Grécko, Portugalsko, Španielsko. Ale nestačí povedať, treba ešte to urobiť.  Zatiaľ sú tu samé zámery...

V tejto situácii euro podľa mienky Olega Vjugina bude len slabnúť, čo mimochodom nepovažuje za veľký problém. Od začiatku táto mena bola prehodnotená. Čo sa stane v najbližšej budúcnosti? Všetko bude závisieť od potreby urobiť „jednoduchú vec": vzdať sa peňažnej podpory slabých článkov pásma eura a prejsť k politike konkurencieschopnosti európskeho hospodárstva vcelku. Na to bude treba zlikvidovať národné zvláštnosti podnikania, napríklad  medzi Gréckom a Nemeckom.

Ďalší účastník tlačovej konferencie v Moskve - rektor Ruskej ekonomickej vysokej školy Sergej Gurijev - je presvedčený, že nakoniec EÚ vyrieši svoje problémy a písmo eura sa zachová. Ale euro bude naďalej klesať. Takýto rozvoj situácie sa môže stať nepríjemným prekvapením pre ruských dovozcov a ruských konkurentov európskeho dovozu.

  •  
    a podeliť sa