Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
17 apríla 2010, 15:59

V EÚ vyhlásili, že Pakt stability a rastu je na nič

V EÚ vyhlásili, že Pakt stability a rastu je na nič

  Ešte nikdy Pakt stability a rastu nebol spochybnený v tak tvrdej forme, ako to urobil Hans-Werner Sinn, ktorý navrhuje vlastný systém trestných opatrení voči porušiteľom.

Ešte nikdy Pakt stability a rastu nebol spochybnený v tak tvrdej forme, ako to urobil Hans-Werner Sinn, ktorý navrhuje vlastný systém trestných opatrení voči porušiteľom.

Majú byľ schválené „modifikované predpisy dlhovej disciplíny", ktoré by predpokladali „veľké pokuty". Navrhuje sa ich zaplatenie dlhodobými cennými papiermi zabezpečenými privatizáciou štátneho majetku. V celkovej sume štátneho dlhu sa tieto prostriedky neevidujú. Pri odhalení zámerného falšovania údajov novozaložená európska generálna prokuratúra posiela spisy Európskemu súdu. Krajinám, ktoré sa ocitli v slepej uličke, partneri z EÚ musia pomáhať bilaterálnymi úvermi. Ak ani to nezapôsobí alebo v priebehu 10 rokov porušiteľ päťkrát alebo viac poruší finančné predpisy, bude musieť opustiť pásmo eura.

Nový Pakt stability arastu si vyžiada aj zrevidovanie radu fundamentálnych dohôd EÚ vrátane Maastrichtskej zmluvy. Čo v pláne Sinna vyzerá reálne a čo je očividne nesplniteľné? Odpoveď na túto otázku poskytuje náš expert Pavel Medvedev, člen výboru Štátnej dumy pre finančný trh, člen Národnej bankovej rady:

 - Mne sa v týchto návrhoch všetko zdá reálne. Duch týchto návrhov neprotirečí duchu dohôd uzavretých európskymi krajinami predtým. Samozrejme, detaily sa budú ešte veľakrát posudzovať. Európske krajiny by sa mali chovať disciplinovane, v opačnom prípade sa EÚ rozpadne.

Štartovacou plochou bude dnešný stav vecí. Dnes mnohé krajiny - Grécko, Taliansko - veľmi ďaleko prekročili 60-percentný rámec dlhu. Myslím si, že bude treba začať od ich potrestania. Nie je možné pokračovať za takej absencie disciplíny. Najhorší trest - to je vylúčenie z pásma eura, a toto opatrenie musí byť zakotvené. Je možné si tiež predstaviť vylúčenie z EÚ.

Náš expert všetko predne uhádol. Po publikácii nasledovalo vyhlásenie komisára Eurokomisie pre financie Olliho Rehna. Žiada o sprísnenie sankcií voči tým, ktorí prekročili povolený rozpočtový schodok. Pokutovať a zamietať žiadosti o subvencie z pokladnice EÚ. Terajší systém - posudzovať finančné ukazovatele už po porušení predpisov, keď sa nič nedá urobiť, - podľa neho je na nič. Stačí si spomenúť na Grécko.

  •  
    a podeliť sa