Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
13 apríla 2010, 17:32

Jubileum Eurokozmu

Jubileum Eurokozmu

    Európska kozmická agentúra /EKA/ oslavuje ak aj nie okrúhle, ale predsa len jubileum.

 

Európska kozmická agentúra /EKA/ oslavuje ak aj nie okrúhle, ale predsa len jubileum. Pred 35 rokmi vznikla 15. apríla v Európe organizácia, ktorej hlavným cieľom je výskum a dobytie Vesmíru. V 50 rokoch sa vyspelé Západoeurópske krajiny zainteresovali aj kozmickým výskumom.

Ako píše denník Vremja Novostej, prvý pokus Európanov zjednotiť sa pri spoločnom výskume kozmu, vznikol po lete sovietskej umelej družice.

Spočiatku vošlo do EKA desať štátov: Belgicko, Veľká Británia, Nemecko, Holandsko, Dánsko, Španielsko, Taliansko, Francúzsko, Švajčiarsko a Švédsko. Počet účastníkov agentúry sa teraz skoro zdvojnásobil. Agentúra sa mimochodom nepodriaďuje Európskej únii, hoci aj s ňou spolupracuje a preto do nej vchádzajú ešte dve nečlenské krajiny -  Nórsko a Švajčiarsko. Projekty a programy EKA sú zamerané na výskum blízkeho a ďalekého vesmíru, Zeme a takisto aj na vytvorenie družicových technológií. EKA tesne spolupracuje vo svojej činnosti s NASA, japonskou a čínskou kozmickou agentúrou a pravdaže aj s ROSKOZMOM. Prvou krajinou s ktorou začala mimochodom EKA spolupracovať v dlhodobom výskume Vesmíru, bolo práve Rusko.

Komentár k článku dňa

Expert na otázky  výskumu Kozmu Igor Lisov hodnotí prínos EKA do výstavby spoločnej Európy a svetovej vedy:

- EKA bola jedným z mechanizmov integrácie Európy. Pretože vznikla pred 35 rokmi, kedy ešte nebola nijaká spoločná Európa, ako ju poznáme dnes. Od samého počiatku bola EKA zameraná na dva smery: na vývoj vlastných európskych nosných rakiet a na výrobu vedeckých aparátov. V prvom smere sa vyvinula veľká skupina nosných rakiet ARIAN, ktoré následne úspešne obsadili trh kozmických štartov a pokým tam nevyšiel ruský Protón, na ňom aj dominovali. V druhom smere sa Európania dosť efektívne učili, predovšetkým u Američanov, pretože my sme radšej spolupracovali so socialistickými krajinami. Európania vyvinuli nakoniec svoje medziplanétne aparáty, skúmali kométu Gallea, teraz dva prístroje pracujú na obežnej dráhe Venuše a Marsu a majú aj dobrý mesačný aparát. Európa pevne obsadila jedno z hlavných miest vo svetovej hierarchii výskumníkov kozmu. Rusko a EKA spolupracujú prevažne zatiaľ na komerčnom základe. Výnimkou je štart observatória Integrál. Zapustili sme ho zadarmo a získali sme za to 5 percent pozorovateľského času. Smerov v oblasti vzájomnej spolupráce je teda dosť a perspektívy spolupráce sú dobré.

To bol komentár spravodajcu časopisu Novosti kozmonautiky Igora Lisova.

  •  
    a podeliť sa