Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
1 apríla 2010, 13:59

Zahraničie nám pomôže

Zahraničie nám pomôže

 

Po plánoch vytvoriť pri Moskve podobu Kremíkovej doliny mocenskí predstavitelia Ruska sformulovali svoj pohľad na spoločný s EÚ program Partnerstvo pre modernizáciu. Podľa údajov denníku Kommersant v programe ide o obnovenie ruskej ekonomiky a prekonanie jej technickej zaostalosti. K májovému summitu Rusko -EÚ strany plánujú, aby ho podpísal prezident Dmitrij Medvedev a Herman van Rompuy. Ak sa tak stane, tak bude program najrozsiahlejším integračným projektom v moderných dejinách Ruska a Západu.

Predtým Brusel odovzdal ruským partnerom 10 princípov, na ktorých by sa z pohľadu Európanov mohla zakladať spolupráca s Moskvou. Je to nadriadenosť práva, vybudovanie konkurencieschopnej ekonomiky, upevnenie spolupráce v sfére vedy a prieskumov, zvýšenie priamych investícií, integrácia trhov, pripojenie Ruska ku globálnej politike upevnenia obchodovania a  upevnenie kontaktov medzi ľuďmi. Osobitá pozornosť sa venuje boju proti korupcii.

Na realizáciu vyhláseného Bruselom princípu zvýšenia priamych investícií v ruskom ministerstve hospodárstva navrhujú najprv analyzovať, čo bráni kapitálom na území partnerov. Potom vytvoriť spoločnú základňu údajov o objektoch investovania a pomocou podnikateľov z oboch strán začať zdokonaľovanie investičnej klímy.

Komentár k článku dňa  

Profesor Ruskej ekonomickej školy Konstantin Sonin hovorí o plusoch modernizácie podľa západných vzorov:

- Len Rusko je zainteresované na tom, aby sa jeho ekonomika modernizovala. Cieľom kontaktovania s EÚ je donútiť ruských úradníkov lepšie pracovať a viac dovoliť ruskému biznisu. Akákoľvek aktívnosť zameraná na to, aby zosúladiť ruské normy s európskymi, je veľmi užitočná. Pri takej spolupráci budeme musieť prebrať určité záväzky. A to sú konštruktívnejšie záväzky, ako tie, na ktoré si zvykli naši úradníci.

Zavedenie princípu pripojenia ku globálnej politike upevnenia obchodovania ruskí ekonómovia vidia cez vstup Ruska do Svetovej obchodnej organizácie a takisto vstup do Organizácie ekonomickej spolupráce a rozvoja. Okrem toho Moskva, ktorá iniciovala založenie Colnej Únie s Kazachstanom a Bieloruskom, teraz navrhuje Európskej Únii, vymeniť si skúsenosti o založení a fungovaní takých organizácií.  

                             

  •  
    a podeliť sa