Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
22 marca 2010, 12:19

Slovanský svet a ruský jazyk

Slovanský svet a ruský jazyk

    Ruský jazyk upevňuje v Európe svoje pozície. V slovanskom svete hrá stále častejšie konsolidovanú úlohu.

Stiahnuť audio file

 


Ruský jazyk upevňuje v Európe svoje pozície. V slovanskom svete hrá stále častejšie konsolidovanú úlohu. Konštatovali to účastníci Medzinárodného kongresu štúdií ruského jazyka v Moskve.

Podľa hodnotení filológov - rusistov, pozitívne premeny sa pozorujú v západoslovanských krajinách. V Srbsku napríklad rastie populárnosť ruského jazyka tak medzi študentmi, ako aj medzi žiakmi. V poľských vzdelávacích zariadeniach stabilne obsadzuje rating ruského jazyka vysoké druhé miesto. A na Slovensku štvrtina obyvateľstva ovláda nielen ruštinu, ale ju aj aktívne používa. Taká situácia je plne logická. Veď populárnosť ruského jazyka u západných Slovanov sa podľa odborníkov dá vysvetliť nielen neveľkou jazykovou bariérou, ale aj spoločným historickým a kultúrnym dedičstvom slovanských národov. Pripomenieme takisto, že v roku 1980 hovorilo vo svete po rusky skoro 350 miliónov ľudí. Po rozpade ZSSR sa ocitlo milióny po rusky  hovoriacich krajanov mimo Ruska. Nie je tajomstvom, že v mnohých krajinách, napríklad v Lotyšsku, Estónsku a Moldavsku, narušujú miestni predstavitelia moci ich zákonité práva, vrátane zníženia počtu hodín v televíznom a rozhlasovom vysielaní v ruskom jazyku. Poslednú dobu sa ale tým nemenej situácia pomaly zlepšuje a dovoľuje zachovať si optimizmus, zdôraznil v interview pre našu rozhlasovú stanicu známy ruský básnik Andrej Dementjev:

- Musím povedať, že v krajinách tak blízkeho, ako aj ďalekého zahraničia nadobúda ruský jazyk stále väčší význam a vplyv a prejavujú oň stále väčší záujem. Dôležitú úlohu tu hrajú kultúrne strediská Ruska založené v mnohých krajinách. A na univerzitách sú špeciálne fakulty a oddelenia, kde sa vyučuje ruský jazyk. Na Západe veľmi dobre poznajú našu literatúru. Predovšetkým klasiku. Veľa mladých chce čítať v origináli Tolstého a Dostojevského, ako aj iných našich spisovateľov a básnikov, takých ako Boris Pasternak a Josif Brodský. Niekedy sa stretávam s ľuďmi, od ktorých nijako nečakáš, že hovoria po rusky. Som presvedčený, že všetko to nie je náhodné, pretože Rusko nadobúda vo svete stále väčšiu politickú váhu. Jeho kultúra, literatúra, pohostinné turné našich divadiel a hudobníkov na celom svete, - to všetko pravdaže pozitívne vplýva na záujem o ruský jazyk.

Dôležitú úlohu v živote ruského obyvateľstva v zahraničí môžu zohrať aj masmédiá. Tým viac, ak sa im podarí zjednotiť svoje úsilie. V tejto súvislosti pripomenieme, že koncom minulého roka organizovala rozhlasová stanica Hlas Ruska prvý medzinárodný festival ruských rozhlasových staníc. Prijalo sa tam rozhodnutie založiť Medzinárodnú asociáciu vysielania v ruštine. Ideu pomáhať ruským médiám v zahraničí a nalaďovať styky s nimi v spoločnom informačnom priestore podporil aj prezident RF Dmitrij Medvedev.

Filológovia a lingvisti - rusisti z mnohých krajín, ktorí sa v tieto dni zišli v Moskve, posudzujú taktiež otázky zmeny jazykových pravidiel, školského a vysokoškolského vzdelania a nového jazyka v Internete. Na budúci rok sa plánuje uskutočniť  široko zastúpené medzinárodné fórum venované úlohe a významu ruského jazyka v súčasnom svete v jednom z najväčších čínskych miest - v Šanghaji.

 

  •  
    a podeliť sa