Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
22 marca 2010, 09:59

Letopis Víťazstva. Každodenná kronika udalostí Druhej svetovej vojny...

Letopis Víťazstva. Každodenná kronika udalostí Druhej svetovej vojny...

      V Nemecku obsadili sovietske vojská po prekonaní úporného odporu

 

V Nemecku obsadili sovietske vojská po prekonaní úporného odporu nepriateľa pri Gdansku niekoľko obcí. Nemci sa protiútokmi a takisto silnou paľbou poľných zbraní a delostrelectva bojových lodí snažili nedopustiť napredovanie sovietskych jednotiek k pobrežiu Gdanskej zátoky. 

Nemeckí vojaci a dôstojníci sa stále častejšie vzdávajú do zajatia. Sovietske vojská potláčajú posledné ohniská odboja a završujú porážku ozbrojenej skupiny nemeckých vojsk. Na miestach bojov leží tisícky mŕtvol hitlerovcov. Počas bojov bolo likvidovaných stovky zbraní a mínometov  nepriateľa.

Z listu Josifa Stalina prezidentovi USA Franklinovi Roosweltovi:

„Oslobodení Červenou Armádou bývalí americkí vojenskí zajatci sa nachádzajú v sovietskych táboroch a žijú v dobrých podmienkach. V akomkoľvek prípade v lepších podmienkach, ako bývalí sovietski vojenskí zajatci v amerických táboroch, kde ich čiastočne rozmiestnili spolu s nemeckými vojenskými zajatcami. S niektorými z nich sa nespravodlivo a nezákonne zaobchádzalo a dokonca ich aj bili, o čom sa neraz už informovala americká vláda".

Spojenci:

V tento deň americký generál Patton píše:

„Rýn sa dobyl bez akéhokoľvek zadržania: jednoducho sme zmenili smer pohybu dvoch divízií na východný, vtedy keď ostatné oddiely dvoch zborov naďalej útočili na juh. Podobný manéver Nemcov prekvapil a mysleli si, že sa nechystáme prejsť Rýn na tomto úseku. Zámysel tejto operácie sa skvelo splnil".

História v podrobnostiach:

Najvyššie vyznamenanie ZSSR : hrdina Sovietskeho zväzu sa zriadilo 16. apríla 1934. Bol to čestný titul, ktorý udeľovali za hrdinský čin alebo významné zásluhy počas bojových operácií. Cez Druhú svetovú vojnu vyznamenali Zlatou hviezdou 11 tisíc 635 vojakov a dôstojníkov. Medzi Hrdinami Sovietskeho zväzu je 20 cudzincov, vrátane letcov pluku Normandia-Neman a veliteľa československého partizánskeho oddielu Jána Nálepku.

  •  
    a podeliť sa