Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
10 marca 2010, 20:44

Severné Osetsko: vzdelanie on line invalidných detí

  Žiaci s obmedzenými možnosťami v Severnom Osetsku zí

Žiaci s obmedzenými možnosťami v Severnom Osetsku získajú vzdelanie on line na základe inovačných technológií. Taký druh vzdelávania sa praxuje v Centre diaľkového vzdelávania invalidných detí v Beslane. Zariadenie na také vyučovanie sa bezplatne inštaluje u detí doma. Deti sa učia nielen podľa povinného školského programu, ale aj dodatočne študujú cudzie jazyky a hudbu. Pobočky Centra  diaľkového vzdelávania invalidných  detí sa plánuje otvoriť vo všetkých oblastiach republiky.

  •  
    a podeliť sa