Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
4 marca 2010, 20:02

Futurológia ako umenie antiutópie

 Futurológia ako umenie antiutópie

    Hlavný význam umelca spočíva v tom, aby sa 

 

Hlavný význam umelca spočíva v tom, aby sa pozrieť do minulosti a predpovedať budúcnosť, myslia si kurátori dvoch projektov súčasného ruského umenia, ktoré sa zahájili v moskovskom Stredisku modernej kultúry Garáž. Výstavy Futurológia a Ruské utópie sú súčasťou oficiálneho programu Roka Francúzska v Rusku a Roka Ruska vo Francúzsku.

Ale francúzskych v expozíciách skoro nič nie je, okrem kurátora Herve Mikaeloffa. Je známy ako organizátor výstavy Moscopolis v Paríže v roku 2007, na ktorej pozbieral práce aktuálnych ruských umelcov. Vtedy aj vznikla idea projektu Futurológia. V Európe je vplyv ruského avantgardu na svetový umelecký proces už dávno preštudovaný, ale akú úlohu hrajú v súčasnom ruskom umení kľúčové postavy - Malevič, Tatlin, Lisický  - Herve Mikaeloff, sa pokúsil zistiť pomocou súčasnej moskovskej výstavy.

Ako základ sme zobrali dva obrazy Kazimíra Maleviča - jeden abstraktný z obdobia super romantizmu a druhú figuratívnu, predmetnú a poprosili ruských umelcov akože znovu ich posúdiť. V dôsledku čoho sme získali 15 nových názorov a vzťahov k avantgardu ruských umelcov.

Umelkyňa Ajdan Salachová sa napríklad  obracia k prameňom avantgardného umenia - ikonám. Spôsoby kanonického umenia a silná, ale málo farebná paleta ovplyvňujú diváka tak aktívne, že o tragickom konci osudu hrdinu obrazu nikto nepochybuje. Pavel Pepperštejn sa nekončene hrá verziami Čierneho kvadrátu Maleviča a mieša ich s dosť realistickými pohľadmi. Andrej Molodkin buduje Nový architekton - skoro ako Malevič, ale z iných materiálov: z priesvitných trubiek zaplnených ropou a neónových lámp. Niekoľko umelcov sa inšpirovalo obrazom známej Veže Tatlina, jedného zo symbolov ruského avantgardu.

Asociáciami s tvorbami ruských avantgardistov je naplnená aj výstava Ruské utópie. Je samostatná, ale aj tesnejšie prepojená s Futurológiou. Ako hlavné utópie 20 storočia hodnotia súčasní umelci ideu vybudovania socializmu a existenciu gigantskej veľmoci Sovietsky Zväz. Pritom sa neboja pozrieť do budúcnosti. Pravda priamymi predpoveďami sa budú zaoberať v apríli, kedy je aj naplánovaná druhá časť projektu Ruské utópie, ktorá sa nazýva Budúcnosť odtiaľ. Na túto tému sa vyjadria nielen umelci, ale aj architekti a filozofi. Ako sľubujú kurátori, divákov čakajú rôzne umelecké predpovede - „od moderných mestských obrazov do biotechnologických stvárnení negatívnych antiutópií."         

  •  
    a podeliť sa