Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
4 marca 2010, 15:03

Nariadenia Medvedeva Generálnej prokuratúre

Nariadenia Medvedeva Generálnej prokuratúre

    Dmitrij Medvedev vytýčil pred Generálnou prokuratúrou úlohy na boj proti zločinnosti. Prezident požiadal, aby nedochádzalo k nezákonnému použitiu štátnych prostriedkov určených na protikrízové opatrenia.

 

Dmitrij Medvedev vytýčil pred Generálnou prokuratúrou úlohy na boj proti zločinnosti. Prezident požiadal, aby nedochádzalo k nezákonnému použitiu štátnych prostriedkov určených na protikrízové opatrenia. Za jednu z priorít označil boj proti korupcii a oznámil, že plánuje v najbližšom čase schváliť národnú stratégiu pre boj proti tomuto zlu. Za hlavnú sociálnu výzvu Medvedev označil nezamestnanosť a nariadil Generálnej prokuratúre, aby prevzala zvláštnu kontrolu za plnením zákonodarstva o zamestnanosti občanov a realzáciu regionálnych programov na vytvorenie nových pracovísk. Prezident si myslí, že by mala byť efektívnejšou práca na zaručenie slobody podnikania a ochrany práv hospodárskych objektov. Hlave rezortu Jurijovi Čajkovi nariadili, aby pozornejšie sledoval činnosť milície. Za poslednú úlohu Medvedev označil „aktívne využívanie poskytnutých prokurátorom plnomocí na koordinovanie práce právnych orgánov v boji proti extrémizmu".

  •  
    a podeliť sa