Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
1 marca 2010, 15:23

Súdy napomenuli...

Súdy napomenuli...

      Ústavný súd Ruska sa uzniesol, že všeobecné súdy nemajú právo vyhýbať sa zrevidovaniu občianskych procesov na základe rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu.

 

 

Ústavný súd Ruska sa uzniesol, že všeobecné súdy nemajú právo vyhýbať sa zrevidovaniu občianskych procesov na základe rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu. Takto boli zlikvidované medzery v občianskoprávnom zákonníku, ktoré dovoľovali súcom zamietať žiadosti o zrevidovaní prípadov. Experti, na ktorých sa obrátil denník Kommersant, označili schválené uznesenie za kompromisné. Ústavný súd vyzdvihol záväznosť rozhodnutí  Štrasburského súdu pre Rusko, ale nezaručil, že ruské súdy sa budú automaticky vyjadrovať v prospech odvolávajúcich sa proti rozsudkom občanov. Uznesenie bolo schválené kvôli trom ruský občanom, ktorí vyhrali súd v Štrasburgu. Sťažovali sa, že nie je možné zrevidovať občianske procesy v Rusku. Napríklad, dvom žalobcom súd najprv prisúdil vyplatenie sociálnych podpôr, ale vyššia inštancia zrevidovala rozhodnutie v prospech inej strany. Štrasburský súd v tom zbadal porušenie práva  na spravodlivé súdne pojednávanie, ale súdy v Tambove a Rostovskej oblasti sa odvolali na to, že v občianskoprávnom zákonníku  RF sa nepredpokladá revidovanie rozhodnutia na základe rozhodnutia Štrasburského súdu.

„Štát, - hovorí sa v uznesení Ústavného súdu, - musí sám podniknúť opatrenia na ochranu práv svojich občanov". To isté žiada od štátu aj Výbor ministrov Rady Európy kontrolujúci plnenie rozhodnutí Štrasburského súdu.

Komentár k článku dňa

Zakladateľ verejnej organizácie Moskovské stredisko na ochranu ľudských práv  právnik Michail Salkin vysvetľuje, v čom je podstata zmien v práci ruských súdov:

- Vec je v tom, že ak európsky súd vás uznával za obeť, ináč povedané, ak štát porušil vaše práva, znamenalo to podľa európskej konvencie získanie od Ruskej Federácie akejsi úhrady. Ale samotný prípad, od ktorého sa všetko začínalo, sa v Rusku nijako nerevidoval na základe mienky Štrasburského súdu. Ale v arbitrážnom zákonníku takáto možnosť bola. Teraz Rusko bude musieť vniesť opravy aj do občianskoprávneho zákonníka, ktoré by predpokladali takúto možnosť. Avšak Ústavný súd nemôže rozkazovať, ktoré zákony treba schváliť. Môže iba konštatovať, ktoré z nich nezodpovedajú Ústave. Znamená to, že rozhodovať  v každom prípade môže Štátna duma, ktorá musí schvaľovať zákony. Odtiaľ pramení táto situácia: Ústavný súd uznal rozhodnutia Štrasburgu za záväzné, ale nezaručil ich plnenie.

Najvyšší súd na svojej strane v stručnom ohlase oznámil, že „uznesenie pléna Najvyššieho súdu sa neschvaľovalo..." Ale zdôraznil, že „v niektorých prípadoch všeobecné súdy Ruska revidovali svoje rozhodnutie kvôli novozískaným dôkazom s odvolaním sa na uznesenia Európskeho súdu.

  •  
    a podeliť sa