Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
28 januára 2010, 20:44

Závery Fóra globálneho rozvoja 5+5

    V Moskve sa skončilo 1. Fórum globálneho rozvoja 5+5, na ktorom sa zišlo skoro 1,5 tisíc predstaviteľov kádrovej rezervy krajiny. Názov fóra 5+5 odráža priority nastolené prezidentom RF Dmitrijom Medvedevom.

 

V Moskve sa skončilo 1. Fórum globálneho rozvoja 5+5, na ktorom sa zišlo skoro 1,5 tisíc predstaviteľov kádrovej rezervy krajiny. Názov fóra 5+5 odráža priority nastolené prezidentom RF Dmitrijom Medvedevom. Prvá päťka to sú Investície, Inštitúty, Inovácie, Infraštruktúra a Intelekt. Druhé číslo znamená 5 priorít modernizácie technologického rozvoja ruskej ekonomiky. Je to energetická efektívnosť, sú to aj jadrové technológie, telekomunikácie a kozmické technológie, ako aj medicínske a informačné technológie. Účastníci fóra vytýčili celý rad konkrétnych návrhov. Sú medzi nimi návrhy o rozvoji rýchlostnej dopravy a malého letectva, IT technológií, farmakológie a telemedicíny /zdravotníctva na diaľku/, ako aj projekty v oblasti výstavby nadzemných ciest vo veľkomestách, zvýšenia investícií  do vzdelania, rastu efektívnosti vzájomnej súčinnosti štátu a biznisu. Mnohí predstavitelia kádrovej rezervy krajiny majú reálnu šancu uskutočniť svoje neordinárne idey.

 

 

 

 

  •  
    a podeliť sa