Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
27 januára 2010, 13:02

Holokaust sa nesmie opakovať

Holokaust sa nesmie opakovať

      Holokaust nás učí, že počas ľubovoľn

 

Stiahnuť audio file
 


Holokaust nás učí, že počas ľubovoľných kríz - či už ekonomických alebo etnických - tolerancia je najpotrebnejším praktickým činom nielen na ochranu menšín, ale tiež na ochranu každého z nás, vyhlásil v Osvienčime, kde sa konajú hlavné podujatia Medzinárodného dňa pamiatky po obetiach Holokaustu, prezident Európskeho židovského kongresu Vjačeslav Kantor.

Tento dátum sa časovo zhoduje s oslobodením sovietskymi vojskami v roku 1945 najväčšieho nacistického vyhladzovacieho tábora, v ktorom nacisti utýrali milión sto tisíc ľudí, prevažne Židov. Hlavné pietne podujatia sa uskutočnia v Poľsku, a to nielen na mieste niekdajšieho tábora, ale aj v susednom meste Krakov, kde sa uskutoční medzinárodné fórum Život ľudu môjmu. Prišli naňho poslanci Europarlamentu, známi politici, vedci, umelci, očití svedkovia tragédie, osloboditelia Osvienčima. V interview spravodajkyni Hlasu Ruska Milene Faustovovej Vjačeslav Kantor povedal, že téma Holokaustu je preňho príliš osobná:

- Pre mňa je to veľmi dôležité, pretože môj otec - Vladimír Kantor - tiež bol vojakom, tiež bol vojnový invalida. Ani všetko, čo je spojené s Holokaustom, nie je abstrakciou. Väčšia časť mojej rodiny zahynula... Mám svoje spoločné účty s Holokaustom a s tými, ktorí revidujú a prehodnocujú ponaučenia z dejín.

Vjačeslav Kantor je si istý, že pokusy zrevidovať dejiny sú nebezpečné možnosťou opakovania Holokaustu. Aby sa to nepripustilo, celý svet, zvlášť Európa, nesmú zabudnúť na ponaučenia z tejto tragédie. Účastníci fóra - aby si nielen pamätali na udalosti spred takmer 70 rokov, ale aj zachránili svet pred opakovaním hrôzy tých dní,- posúdia všetky možné mechanizmy, ktoré by mohli napomáhať nastolenie a upevnenie medzištátnej, medzináboženskej a medzietnickej harmónie. Niekoľko dní diskusií na túto tému nestačia. Preto Vjačeslav Kantor navrhuje založiť v Európe univerzitu, ktorá by sa takto aj nazývala: Univerzita globálnej bezpečnosti a tolerancie.

Pri príležitosti Dňa Holokaustu v sídle OSN sa uskutoční slávnostný ceremoniál a koncert. Medzi inými očakávajú príchod predstaviteľa rusky hovoriacich veteránskych organizácií.

Pamätné dátum pripomínajú aj v Moskve. V synagógach Moskvy sa uskutočnia zádušné modlitby. V Moskovskom židovskom obecnom centre hlavný rabín Ruska Berl Lazar sa zúčastní na ceremoniáli zapálenia pietnych sviečok. V Dome literátov bude prebiehať večer-rekviem  venovaný tragédii Holokaustu. Prvýkrát sa budú premietať unikátne filmové dokumentárne zábery o oslobodení Červenou armádou get a vyhladzovacích táborov v Európe a Rusku v rokoch 1941-1945.

Uplynulo 65 rokov po oslobodení Osvienčima sovietskymi vojskami. Ale naďalej ide z neho hrôza. Samotná skutočnosť jeho objavenia sa v dejinách ľudstva je veľmi poučná a mimoriadne dôležitá pre ďalší rozvoj svetovej civilizácie.

  •  
    a podeliť sa