Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
22 januára 2010, 19:51

K sovietskemu politickému systému sa nevrátime

K sovietskemu politickému systému sa nevrátime

  Princípy politického riadenia v Rusku by mali byť adekvátne rôznorodosti spoločnosti, vyhlásil dnes prezident Ruska Dmitrij Medvedev vo svojom vystúpení na zasadaní Štátnej rady.

  Princípy politického riadenia v Rusku by mali byť adekvátne rôznorodosti spoločnosti, vyhlásil dnes prezident Ruska Dmitrij Medvedev vo svojom vystúpení na zasadaní Štátnej rady. Po prvý krát sa tu posudzovala  otázka modernizácie politického systému v krajine.

Politický systém je treba reformovať predovšetkým v regiónoch, - túto myšlienku zdôrazňovali na zasadaní fakticky všetci vystupujúci. „V regiónoch sa niekedy pozoruje tendencia monopolizovať si moc. Je to iba jeden z rysov politickej kultúry, ktorý vyzýva k opatrnosti, ako aj politickej módy. Napredovanie Ruska nie je možné bez iniciatívy ľudí, - podčiarkol jeden z lídrov opozičnej strany Pravá vec Georgij Bovt.

- Podporujeme opatrenia nastolené prezidentom na zdokonalenie politického systému, rast jeho otvorenosti, súťaživosti a efektívnosti. Voľby sú krvným obehovým systémom štátu a zaisťujú obnovu moci a jej zodpovednosť. Prešľapovanie tu hrozí serióznymi trombami a aj porážkou. Ale často netreba vymýšľať nové pravidlá. Treba iba dosiahnuť, aby sa dodržiavali tie, ktoré sú.

Sergej Mitrochin, líder strany Jablko a ešte jeden predstaviteľ opozície si myslí, že jedným z hlavných problémov je monopolizmus v politickom živote, ktorý sa prejavuje v troch hlavných smeroch:

- Je to za prvé monopol jednej politickej strany v mocenských orgánoch a v parlamentoch všetkých úrovní. Zastupuje prevažne záujmy úradníkov a veľkého biznisu s nimi spojeného. Druhým prejavom tohto monopolu je úplné dominovanie výkonnej moci v systéme rozdelenia moci a potlačenie jeho súdnej a zákonodarnej vetvy. Tretím prejavom je diktát jednej spoločenskej triedy, diktát úradníkov nad všetkými ostatnými skupinami a vrstvami našej spoločnosti.

Ruský prezident Dmitrij Medvedev je presvedčený, že k sovietskemu politickému systému sa v Rusku nevrátia. Súvisí t podľa neho nielen s ekonomickými úvahami, ale aj s tým, že k predchádzajúcemu systému sa nik nechce vrátiť. „Akýkoľvek politický systém sa skutočne rozvíja a som presvedčený, že sa nachádzame na správnej ceste. V dosť krátkej budúcnosti budeme mať politický systém, za ktorý sa nebudeme hanbiť", - vyhlásila hlava štátu.

A tu je ešte názor nemeckého politológa Alexandra Rara, s ktorým sme sa spojili telefonicky a požiadali ho komentovať závery dnešného zasadania Štátnej Rady venovaného rozvoju politického systému Ruska.

- Na Západe si zvykli, že v politickom systéme krajiny sú dve a najskôr tri až štyri strany, ktoré si navzájom konkurujú, vrátane aj v masmédiách, cez rôzny prístup k nim všetkých politikov. Politici sa vtedy môžu zúčastniť na televíznych debatách. Na Západe by chceli, aby aj v krajinách s mladou demokraciou, takých ako je Rusko, nebola manipulácia pri sčítaní hlasov, obzvlášť v ruských regiónoch.

Rusko sa musí preto pomaly a evolučne  uberať k zdokonaleniu svojho volebného systému. A Medvedev koná správne podľa mňa, ak dáva možnosť stranám, ktoré nezdolali 7 percentnú hranicu, ale získali vyše 5 % voličských hlasov, byť zastúpenými v regionálnom parlamente, hoci aspoň jedným poslancom. Tieto strany sa tak legalizujú a nebudú sa zaoberať politikou mimo parlamentu. Dvakrát ročne budú mať možnosť vystúpiť v parlamente. Je to novinka v politickom systéme Európy navrhnutá Medvedevom. Tým samým upevňuje mladé demokratické strany hľadajúce vstup na politickú scénu. A možnože už toto desaťročie uvidíme v Rusku spravodlivejšie voľby a dvoj až trojstranícky systém. Demokracia v Rusku v dôsledku toho iba vyhrá.

Preto je všetko opodstatnenie vravieť, že ruskí predstavitelia moci chápu, že dnešný politický systém je dosť sterilný a že Jednotné Rusko treba postaviť do podmienok tvrdej konkurencie politického boja, - povedal na záver nemecký politológ Alexander Rar.

  •  
    a podeliť sa