Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
13 januára 2010, 14:39

Do Ruska prišiel Starý Nový rok

Do Ruska prišiel Starý Nový rok

V Rusku  budú dnes o polnoci oslavovať Starý Nový rok - neoficiálny sviatok s takým paradoxným názvom. Tento sviatok nepochopiteľný mnohým cudzincom je milovaný a očakávaný nielen v Rusku a bývalých republikách ZSSR, ale aj v niektorých slovanských krajinách, takých ako Srbsko, Čierna Hora a Macedónsko a takisto aj v niektorých nemeckých  kantónoch Švajčiarska. Ale oslavy tu majú pravda svoj originálny názov - deň svätého Silvestra.

Tradícia vítať Nový rok dvakrát vznikla v súvislosti s rozdielom Juliánskeho a Gregoriánskeho kalendáru. Prvý zaostáva od druhého o 13 dní. Dnes sa naň prevažne orientuje Ruská a ešte niekoľko miestnych pravoslávnych cirkví, - hovorí predstaviteľ Moskovského patriarchátu kňaz Sergej Zvonarjov.

 

- Na Západe uskutočnil Pápež Rímsky Gregor Trinásty v druhej polovici 16. storočia kalendárnu reformu, v dôsledku ktorej sa aj zjavil Gregoriánsky kalendár. Na toto nové odčítanie rokov postupne prešli nielen svetskí vládcovia a mocenskí predstavitelia v Európe, ale aj katolícka cirkev a iné kresťanské konfesie. Gregoriánsky kalendár sa tak stal v západnom svete hlavným. Rusko sa k nemu pripojilo ako jedno z posledných. Stalo sa tak v roku 1918, kedy sovietski mocenskí predstavitelia vydali dekrét o prechode na nový štýl, to znamená na Gregoriánsky kalendár.

Dnes sa môže nazvať Starý Nový rok ako zriedkavý historický fenomén. V Rusku vznikla tradícia oslavovať Starý Nový rok ako dodatok k oficiálnemu Novému roku začiatkom 20 rokov minulého storočia. V mnohom to súviselo s tým, že Ruská pravoslávna cirkev naďalej oslavuje všetky cirkevné sviatky podľa starého Juliánskeho kalendáru. Netreba zabúdať ani na to, že tradičný Nový rok /z 31. decembra na 1. januára/ spadá na vianočný post - pravoslávny štyridsaťdenný post na počesť Narodenia Krista, ktoré oslavuje Ruská pravoslávna cirkev 7. januára. Práve preto rastie populárnosť Starého Nového roku posledné roky tak medzi veriacimi, ako aj medzi neveriacim obyvateľstvom krajiny. Na základe sociologických údajov tento sviatok bude v tomto roku oslavovať 52 percent Rusov rôzneho veku a sociálnej úrovne. Pre mnohú mládež je to dokonca obľúbený sviatok. 24 ročný Peter Ivanov napríklad hovorí, že v jeho rodine bude dnes sviatok. Starý Nový rok je preň významný sviatok počas celého jeho života.

- Hoci som aj sám neveriaci človek, ale v mojej rodine bola vždy dobrá tradícia tento sviatok oslavovať. A ako každý rok prestrieme v tento večer sviatočný stôl, otvoríme fľašu šampanského, zablahoželáme si navzájom k sviatku, vymeníme si darčeky a zaželáme si navzájom šťastie a zdravie.

Uvítanie Starého Nového roku malo aj svoje osobité zvyky. Napríklad lepiť „pelmene" alebo „vareniky" /to znamená plnené tašky po slovensky/, časť z ktorých bola s prekvapením. Ak sa napríklad v takej plnenej taštičke našla  fazuľa, rodinu čakal prírastok a ak gombík - Nový rok prinesie veľa nového. Cukor symbolizoval sladký život a nitka - veľa cestovania. 14. januára skoro ráno sa zvyklo chodiť po domoch s blahoželaniami. Myslelo sa, že spoločná sviatočná nálada a prianie, aby sa v budúcom roku žilo dobre, robí ľudí štedrými a pohostinnými. A po veselom obídení domov organizovala mládež spoločné hodovanie.

Dnes pravdaže mnohé staré tradície kynuli do minulosti a Starý Nový rok sa považuje za sviatok iba rodinný. Ale doposiaľ sa v tieto dni môžu počuť radostné a veselé priania: „S Novým Rokom /Všetko najlepšie k Novému Roku/, s novým šťastím!

  •  
    a podeliť sa