Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
12 januára 2010, 15:21

Európska únia vije ďalšie „hniezdo"

Európska únia vije ďalšie „hniezdo"

 

14. januára sa v Bruseli uskutoční prvé zasadanie pracovnej skupiny na vytvorenie koncepcie Euronestu číže Eurohniezda, ak preložíme toto slovo z angličtiny. O nadchádzajúcej udalosti a o samotnom tomto jave napísal vo svojich poznámkach náš redaktor Nikolaj Dovženko.

Euronest - to je budúce parlamentné zhromaždenie krajín zúčastnených na programe Východné partnerstvo. Mimochodom, na vlajke EÚ je zobrazené čosi, čo pripomína hniezdo, takže asi je to symbol spoločnosti a jednoty európskych národov.

Avšak za posledných desať rokov sa pridalo toľko národov, že už je im úzko a nie vždy útulne v tomto spoločnom hniezde. Chcú sa tam dostať ešte niektoré krajiny, ale starousadlíci ich zjavne tam nechcú pustiť. A to je pochopiteľné, veď hniezdo nie je bezmedzné, nedajbože môže prasknúť ba rozpadnúť sa.

Asi práve z týchto alebo podobných dôvodov vzniklo rozhodnutie založiť v blízkosti Európskej únie, pod jej záštitou a dohľadom hniezdočko, do ktorého sa zmestia Azerbajdžan, Arménsko, Bielorusko, Moldavsko, Gruzínsko a Ukrajina - štáty tak zvaného Východného partnerstva. V tomto Euroneste budú dorastať a demokratizovať sa dovtedy, kým sa nepremenia na skutočných partnerov EÚ. Medzitým sa možno podarí poopraviť a znovuzriadiť veľké celoeurópske hniezdo.

Ale ak budeme pristupovať k problému vážne, bude očividné , že projekt Východného partnerstva postupuje. Aj keď nie obrovskými krokmi, ako by možno niektorí chceli, ale dosť zreteľne. Už nadchádza chvíľa, keď pracovná skupina v zložení predstaviteľov šiestich krajín Východného partnerstva a tiež piatich krajín Európskej únie - Poľska. Litvy, Švédska, Španielska, Veľkej Británie - majú 14. januára posúdiť dokumenty pripravené Europarlamentom pre Východné partnerstvo a tiež určiť, ktoré dokumenty bude musieť pripraviť samotná pracovná skupina.

Ako sa stalo známe, predstavitelia Ukrajiny sa už poponáhľali predložiť vlastné návrhy do koncepcie Euronestu a dokonca stihli posúdiť ich so svojimi kolegami z ostatných členských krajín Východného partnerstva. Sotva treba teraz hádať, aké budú rysy koncepcie Euronestu od pracovnej skupiny,  domnieva sa vedecký pracovník Ruskej akadémie vied Alexander Strelkov:

- Úprimne povedané, je ešte priskoro hodnotiť efektivitu tohto fóra. Z môjho hľadiska sa vytvára ďalší kanál spojenia medzi politickými elitami EÚ a krajín v postsovietskom priestore. A toto všetko sa prevádza vraj do parlamentnej roviny. Čo je pravda, budú sa na tom zúčastňovať aj hospodárske štruktúry. Ale má zmysel oceniť si plán Východného partnerstva z hľadiska čelenia Európskej únie integračným procesom v postsovietskom priestore. Z tohto hľadiska je ťažké hodnotiť tieto udalosti inakšie, ako pokus odpútať bývalé sovietske republiky, teraz - nezávislé štáty - od účasti na týchto procesoch.

Za pomoci projektu Východného partnerstva EÚ sa snaží nechať rad pariacich doň krajín bilancovať medzi Ruskom a EÚ, čo samo o sebe predpokladá možnosť nátlaku na Rusko zo strany tých, ktorí sú na tom zainteresovaní. Ale čas ukáže, či je to tak.

  •  
    a podeliť sa