Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
11 januára 2010, 15:32

Hospodárska kríza a národná identita

Hospodárska kríza a národná identita

 

Takmer pred rokom, v januári 2009, Nicolas Sarkozy a Angela Merkelová vyložili svoju predstavu „nového sveta a nového kapitalizmu" v priebehu kolokvia s tým istým názvom, ktoré sa konalo v Paríži. V téme pokračuje náš redaktor Boris Tumanov.

Pani Merkelová vtedy tvrdila, že „priemyselné krajiny musia nevyhnutne pochopiť: žili sme nad svoje pomery a teraz máme dlhy, lebo sme sa nestarali o založenie potrebných rezerv v reálnom hospodárstve". Na svojej strane francúzsky prezident vyhlásil, že je potrebné „vytvorenie nových morálnych zásad kapitalizmu". Tento návrh bol zjavne urobený napriek Bielemu domu. „V 21. storočí už neexistuje akýsi jeden národ, ktorý môže inému hovoriť, čo treba robiť a ako treba zmýšľať. Treba diskutovať o tom, ako každý bude chrániť svoje financie a svoje hospodárske záujmy. Už nemôže existovať akási jedna krajina, ktorá môže hovoriť iným krajinám: „Zaplaťte naše dlhy. A už nemôže existovať akýsi jediný model".

A teraz, rok po tom, minulý týždeň Nicolas Sarkozy zasa zaútočil v rámci druhého kolokvia na tému „Nový svet, nový kapitalizmus". Tentokrát, aby doplnil svoju tézu o hospodárskej zvrchovanosti vystúpením na obranu zvrchovanosti národnej identity. „Budeme pokračovať v tejto diskusii, aby pre každého Francúza slovo „národ" zasa nadobudlo svoj plný zmysel", - vyhlásil pán Sarkozy.

V „Európe dvadsiatich siedmich", kde si často pletú národnú identitu s národným egoizmom, tieto slová francúzskeho prezidenta budú hodnotiť ako rúhanie ba možno ako vzburu proti základným hodnotám. Avšak Nicolas Sarkozy iba sformuloval reálne existujúci problém. Skutočne, ilúzia ľahkých riešení, ktorú zrodila globalizácia, bola veľmi rýchlo zničená hospodárskou krízou. Zjednotená prevažne na byrokratickej úrovni Európa sa ukázala počas krízy ako nepríliš efektívna po hospodárskej stránke. V každom prípade sa toho názoru drží francúzsky ekonóm Jean-Paul  Fitoussi, ktorý sa zúčastnil na druhom kolokviu „Nový svet, nový kapitalizmus". „V mnohopolárnom svete, ktorý vzniká po kríze, - hovorí, - Európa nemá možnosti pôsobiť, pretože ešte nedokázala sa stať naozajstným pólom". Tieto slová vysvetľujú jav, ktorý rehabilituje národnú identitu a ktorý bol konštatovaný Nicolasom Sarkozym pred týždňom: „Kríza vyniesla na povrch pojem národu, ktorý, ako sa zdalo, bol odsúdený na zánik globalizáciou.Práve preto národy znovu nadobudli svoju ochrannú úlohu".

Samozrejme, francúzsky prezident v podstate iba vyznačil problém. Ale riešiť ho bude musieť celá Európa.

  •  
    a podeliť sa