Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
6 januára 2010, 15:48

Metropolita Krutický a Kolomenský Juvenálij zablahoželal poslucháčom Hlasu Ruska k pravoslávnym Vianociam

Metropolita Krutický a Kolomenský Juvenálij zablahoželal poslucháčom Hlasu Ruska k pravoslávnym Vianociam

Metropolita Krutický a Kolomenský Juvenálij zablahoželal na základe mnohoročnej tradície v predvečer pravoslávnych Vianoc poslucháčom Hlasu Ruska k nadchádzajúcemu sviatku.


Stiahnuť audio file


Metropolita Krutický a Kolomenský Juvenálij zablahoželal na základe mnohoročnej tradície v predvečer pravoslávnych Vianoc poslucháčom Hlasu Ruska k nadchádzajúcemu sviatku.

- Drahí milovaní bratia a sestry, drahí poslucháči rozhlasovej stanice Hlas Ruska! Svätá cirkev Vás znovu vyzýva uvítať Božie dieťa Ježiša. Dal nám závety, plnenie ktorých otvára veriacim cestu do Nebeského kráľovstva. Okolnosti jeho narodenia v Betleheme mali hlboký symbolický zmysel. Jaskyňa bola úbohá a cestu životom Svätá Bohorodička a jej muž Jozef prešli skromne. Pokloniť sa narodenému dieťaťu prišli vtedy iba východní mudrci oddávna očakávajúci príchod Spasiteľa a obyčajní pastieri, ktorí  ukázali silu viery a čistú úprimnú snahu o cestu k Bohu. Odvtedy ubehli tisícročia, ale my, ľudia XXI. storočia, sa takisto  tešíme narodeniu Ježiša Krista, ako aj starodávni kresťania.

Hierarch pripomenul, že Ježiš Kristus, ktorý sa zjavil na svet, odhalil nielen tým samým tajomstvo Božej lásky k ľuďom, ale aj ukázal cestu, po ktorej by sa mali dnes uberať veriaci a aj Cirkev. „Ak chceme byť verní Pánovi, budeme pri uvítaní Narodenia Krista žiť po novom"! - vyzval veriacich metropolita Juvenálij.

 

- Čo prinesieme dnes k jasličkám Ježiša: Darujeme mu pokánie z hriechov, dobré skutky a vernosť evanjelickým závetom. Nech sa každý z nás na velenie svojho srdca ocitne tam, kde naň čakajú. V detských domovoch a nemocniciach, u chudobných a trpiacich. Nech budú cirkevní pastieri vytrvalí vo vzdelávacej a posvätnej práci. Nech rodičia nasledujú výzvu cirkvi vychovávať deti vo viere, v blahej čestnosti a oddanosti  Vlasti na Zemi. Všetky sily služby cirkvi majú jeden cieľ - pomôcť ľuďom nasledovať Spasiteľa.

„Víťazstvo Vianoc ako základ celej kresťanskej viery, to je veľký sviatok všetkých veriacich ľudí. Úprimne Vám drahí otcovia, bratia a sestry blahoželám k Narodeniu Krista a Novému roku. Prajem Vám mier v duši, zdravie a šťastie. Vyzývam Vás  blahorečiť narodeného Pána".

  •  
    a podeliť sa