Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
21 decembra 2009, 18:41

Pamätné múzeum Čajkovského v Kline: sviatočné a všedné dni

Pamätné múzeum Čajkovského v Kline: sviatočné a všedné dni

Jedno z najviac navštevovaných pamätných múzeí sveta  - Dom- múzeum Petra Čajkovského v Kline, oslávi 115 rokov.

Jedno z najviac navštevovaných pamätných múzeí sveta  - Dom- múzeum Petra Čajkovského v Kline, oslávi 115 rokov.

Dom hudobného skladateľa na kraji starobylého mesta Klin pri Moskve navštívilo za tieto roky milióny ľudí. Čajkovský žil v tomto starom sídle iba 17 mesiacov a odtiaľto sa vypravil na svoju koncertnú cestu do Peterburgu, kde v roku 1893 zomrel. Bratovi hudobného skladateľa Modestovi prišla po jeho smrti na um myšlienka ponechať v dome Čajkovského všetko tak, ako to bolo za jeho života. „Je to priestorovo-predmetný  svet Čajkovského vo všetkých podrobnostiach: od jeho klobúkov a fajok po unikátnu knižnicu s vyše dvoch tisícok dielov v rôznych oblastiach vedomostí", - zdôraznila v interview pre Hlas Ruska riaditeľka múzea Galina Belonovičová.

- Naše pamätné múzeum je najstaršie v Rusku. Dlhú dobu bolo jediné a už následne sa podľa jeho vzoru zakladali mnohé významné múzeá v našej krajine. A tá okolnosť, že Čajkovský bol podľa údajov UNESCO jedným z najviac hraných hudobných skladateľov na svete, má veľký význam.

Po založení múzea sa tu zjavili knihy, v ktorých zanechávajú návštevníci svoje zápisy. Samé prvé ohlasy - spomienky sú ako poznámky k portrétu Čajkovského. Patria tým, kto ho poznal osobne. Napríklad ako jedna z nich: „Strednej postavy, jednoduchý a elegantný, trochu ostýchavý v súvislosti s pozornosťou prejavovanú k nemu... Unavené oči, ako by v dôsledku kabinetnej práce. Cítiť veľkú, do vnútra obrátenú a skoncentrovanú silu". Do domu Čajkovského v rôzne časy prichádzali mnohé významné osobnosti, ale v prvom rade pravdaže hudobníci, ktorí považujú za česť zúčastniť sa na hudobných podujatiach v Kline. Na klavíri hudobného skladateľa hrali významní klaviristi  Sviatoslav Richter, Vladimír Gorovic, Van Kliebern. Zdôrazňovali, že hudba Čajkovského, taká známa čo do jej predvedenia v koncertných sálach a nahrávkach, znie v dome autora celkom ináč...

- Klavír v pamätnom múzeu v Kline ožíva minimálne trikrát ročne: v deň jeho narodenín, deň pamiatky a v deň menín hudobného skladateľa. Samotný Peter Čajkovský nemal rád sviatky, ale na oslavy menín nikdy nezabudol. 12. júna povinne chodil do chrámu na omšu na počesť svätého apoštola Petra a Pavla, pozýval blízkych priateľov a sviatok sa končil ohňostrojom. Meniny Čajkovského sa v naše dni oslavujú veľkým festivalom v prírode, kedy hudba hudobného skladateľa znie vo všetkých kútoch parku obkolesujúceho sídlo. Ale život v múzeu nikdy nezamiera. „Pre nás sú hlavné nielen sviatky, ale aj práca, ktorú máme všetci radi", - hovorí Galina Belonovičová.

- Náš archív a zbierka múzea je jednou z najväčších na svete - je to asi 200 tisíc predmetov. Máme u nás nielen fond Čajkovského, ale aj mnoho iných materiálov spojených vôbec s dejinami ruskej hudby. Sme pravdaže zainteresovaní na tom, aby sa čo najviac ľudí obracalo k archívom a preto sa snažíme zapojiť do výskumu aj zahraničných odborníkov a to nielen pritom hudobných znalcov, ale jednoducho milovníkov hudby a ctiteľov tvorby Čajkovského. Fond je otvorený pre všetkých. Dnes môžeme vďaka Internetu odpovedať na otázky, ktoré nám posielajú po Internete, vďaka čomu môžeme rýchlo komunikovať. Neustále pracujeme a stále viac sa presvedčujeme, že ešte veľmi veľa o ňom nevieme.

  •  
    a podeliť sa