Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
8 decembra 2009, 13:15

Geopolitické problémy Východného partnerstva

Geopolitické problémy Východného partnerstva

 Summit Ukrajina – EÚ, ktorý sa uskutočnil v Kyjeve 4. decembra, potvrdil želanie Bruselu aj naďalej aktívne rozvíjať program Východné partnerstvo. V téme pokračuje náš komentátor, kandidát historických vied Petr Iskenderov.

 Summit Ukrajina – EÚ, ktorý sa uskutočnil v Kyjeve 4. decembra, potvrdil želanie Bruselu aj naďalej aktívne rozvíjať program Východné partnerstvo. V téme pokračuje náš komentátor, kandidát historických vied Petr Iskenderov.
Ideu vypracovania programu Východné partnerstvo po prvý krát vyhlásilo v máji 2008 Poľsko a Švédsko. Cieľom programu bola pomoc zblíženiu EÚ so 6 štátmi bývalého ZSSR – Ukrajinou, Moldavskom, Azerbajdžanom, Arménskom, Gruzínskom a Bieloruskom. Rusko do Východného partnerstva nepozvali. Európski úradníci to vysvetlili snahou rozvíjať s Moskvou osobitné vzťahy v rámci Dohody o partnerstve a spolupráci. Ale rokovania o jej podpísaní prebiehajú pomaly. A pred Východným partnerstvom Brusel od začiatku zapol zelenú. Summit programu sa uskutočnil v máji v Prahe.
Okrem poskytnutia 6 štátom 600 miliónov Euro do roka 2013 Východné partnerstvo predpokladá liberalizáciu obchodného a colného režimu a prevedenie regulárnych konzultácií o problémoch bezpečnosti. Za dlhodobý cieľ sa vyhlásilo zrušenie vízového režimu. Je typické, že o všetkých týchto otázkach sa EÚ nechce dohodnúť s Ruskom. Akože republikám bývalého ZSSR dôveruje viac.
Ale pravdaže tu nejde o dôveru. Rad členských krajín Európskej Únie, vrátane aj z Východnej Európy, si hneď všimol ozajstný cieľ Východného partnerstva. Už v júni 2008 na zasadaní Rady EÚ Bulharsko a Rumunsko vyhlásili, že považujú nový program za hrozbu pre Organizáciu Čiernomorskej ekonomickej spolupráce a iných inštitúcií za účasti Ruska. A ako sa ukázalo, mali pravdu. Nie  náhodou sa v Spoločnom vyhlásení po summite Ukrajina –EÚ o vzťahoch Kyjeva a Bruselu s Moskvou nič nehovorí. Ale sa podčiarkuje nutnosť rozvoja partnerstva Ukrajiny a EÚ v oblasti bezpečnosti a energetiky. Čiže v tých sférach, kde má Rusko vlastné záujmy, ktoré zodpovedajú aj záujmom všetkých Európanov. Podčiarkuje sa nutnosť dodržiavania deklarácie o modernizácii plynovo-prepravného systému Ukrajiny, ktorá sa prijala v marci 2009 –  pomocou ktorej chce EÚ  odstrániť Rusko od posúdenia problémov energetickej bezpečnosti.
Ale ozajstné ciele Východného partnerstva vychádzajú za rámce pokusov odrhnúť Ukrajinu, Bielorusko alebo Moldavsko od Ruska. Ide o novú etapu geopolitickej hry EÚ na postsovietskom priestore. Pričom sa to plánovalo ešte po rozpade ZSSR, podčiarkla v rozhovore s Hlasom Ruska expertka v oblasti politológie Univerzity MGIMO MZV Ruska Elena Ponomarevová:

- Historický komunizmus prehral svoju hru s kapitalizmom. Ale kapitalizmus sa ako forma existencie spoločenstva musí stále rozvíjať a rozširovať. A keď stred už zjedli, treba sa rozširovať na perifériu. Túto perifériu treba deliť, veď predtým bola obsadená inými štruktúrami. Znamená to, že tieto štruktúry treba likvidovať a urobiť iné formy nadvlády, predovšetkým ekonomické, hovorí Elena Ponomarevová. Východné partnerstvo veľmi dobre zapadá do rámcov geopolitického scenára EÚ pre presadenie vlastných potrieb na postsovietskom priestore.

  •  
    a podeliť sa