Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
7 októbra 2009, 14:54

Južný prúd je skutočne zaujímavý pre Európu

Vyzerá to tak, že čoskoro bude možné dať bodku za nedlhým sporom na tému, ktorý projekt treba zvoliť – Južný prúd či Nabucco. Mimoriadna situácia, do ktorej uvrhla svet ekonomická kríza, všetko dala na patričné miesta. Francúzska elektroenergetická spoločnosť EdF (Electricité de France) rokuje o nakúpení minoritného podielu v ruskom projekte. Do Južného prúdu sa chce zapojiť Chorvátsko. O svojom zámere zúčastniť sa na alternatívnej ceste prepravy ruského plynu do Európy informovalo tiež Rakúsko v priebehu nedávnych rokovaní v Moskve hláv zahraničnopolitických rezortov oboch krajín…

- Tak čo, vec sa pohla? – opýtali sme sa generálneho riaditeľa Ústavu národnej energetiky Sergeja Pravosudova.

- Rakúsko, ako aj Taliansko, je kľúčovým partnerom v Južnom prúde, takže neprekvapuje, že prejavuje vážny záujem o projekt. Jediná nie celkom zrozumiteľná vec spočíva v tom, že Rakúsko je ešte aj účastníkom Nabucca. Ale podľa všetkého Nabucco sa stále viac mení na teoretický projekt. Mnohí ho tak berú. A to všetko kvôli nedostačujúcej surovinovej základni. Zatiaľ je reálny iba plyn sľúbený Azerbajdžanom, to je ale iba tretina potrebného pre Nabucco objemu. Kde sa nájdu ďalšie dve tretiny? Ruský projekt — a Európania to dobre vedia — nemá problémy s modrým palivom. Je to prednosť číslo 1. Je tu aj iná, možno nemenej dôležitá vec. Nech rúrový systém Južného prúdu povedie kdekoľvek, na Ukrajine sa neocitne. To znamená, že nebude treba pochybovať o spoľahlivosti bezprekážkového tranzitu dodávok z Ruska. Teraz proces je v etape definitívneho technicko-ekonomického odsúhlasenia dokumentov. O čo konkrétne ide? O prozaické veci: ako hrubé budú rúry, kde je to najvýhodnejšie vyrobiť… Skrátka, vec sa blíži ku koncu. Práve preto ožili noví potenciálni partneri.

- Ale čím je pre Rusko výhodná účasť už spomenutej Electricité de France?

- Francúzsko nebolo zaregistrované ako účastník projektu. Ale pretože plyn bude prúdiť európskymi plynárenskými sieťami, prečo by francúzske spoločnosti ho nemohli kúpiť? O to viac, že ide o spoločnosť, ktorá je takmer monopolistom na energetickom trhu Francúzska. Avšak oblasťou jej činnosti sú aj ďalšie európske krajiny, v ktorých EdF má rad elektrární. To znamená, že za plyn Južného prúdu náš Gazprom by mohol získať určité podiely týchto patriacich Francúzom európskych elektrární. Veď náš obor nástojčivo prejavuj záujem o prácu s konečnými odberateľmi suroviny. To znamená, že by chcel predávať na európskom trhu nielen zemný plyn, ale aj elektrinu.

- Ruské oficiálne osoby vyhlasujú, že budovanie Južného prúdu sa začne na jeseň roka 2010. Nakoľko je to reálne? Veď kríza zatiaľ nepominula…

- V podmienkach svetovej krízy, ktorá podľa jedných sa skončila definitívne a podľa iných nie celkom, situácia so spotrebou plynu nie je 100-percentne určená. Preto je ťažké hovoriť o termíne. Všetko bude závisieť od toho, nakoľko rýchlo sa obnoví v Európe dopyt po plyne. Pretože nie je tajomstvom, že export Gazpromu sa značne znížil kvôli kríze. Vieme ale z minulosti, že po kríze spotreba plynu začína rapídne stúpať. A to rýchlejšie, ako po rope. Aspoň preto, že plyn je ekologickejší. Je tu ešte jedna okolnosť, ktorú treba zohľadňovať. Mám na zreteli európske tendencie prechodu áut na plynový pohon. Ruský plyn z Južného prúdu reálne pomôže vyriešiť tento a mnohé ďalšie energetické problémy našich susedov vo Veľkej Európe a zaručí ich bezprekážkové zásobovanie plynom.

  •  
    a podeliť sa