Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
5 októbra 2009, 20:47

UNESCO sa pripravuje prestaviť unikátnu učebnicu dejepisu

V Parížskom sídle UNESCO prebieha sympózium, ktoré zhrnie výsledky mnohoročnej práce na Všeobecných dejinách a Dejinách regiónov. Na tomto fundamentálnom vydaní pracovalo 57 rokov 1800 vedcov rôznych krajín. Šesť zborníkov je venované dejinám Ľudstva, Všeobecným dejinám Afriky, Karibských krajín, Latinskej Ameriky, Strednej Ázie a tiež aspektom islamskej kultúry. Zvláštnosťou tejto práce je to, že sa na historické udalosti nepozerá z tradičného hľadiska, ale z pozícií národov, ktorých názor z tých či oných príčin dejiny predtým nebrali do úvahy.


  •  
    a podeliť sa