Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
1 septembra 2009, 13:43

Premiér Putin napísal Poliakom list

Udalosti minulosti by nemali očierniť vzťahy Ruska a Poľska, ktoré treba

Udalosti minulosti by nemali očierniť vzťahy Ruska a Poľska, ktoré treba zbaviť od záťaže nedôvery, informoval Vladimír Putin Poliakov zo stránok poľského denníku Gazeta Wyborcza v predvečer svojej pracovnej návštevy do Poľska. „Tiene minulosti nemôžu viac očierňovať dnešný a tým viac zajtrajší deň spolupráce. Našim dlhom pred minulosťou a pred samotnými dejinami je urobiť všetko, aby sa rusko-poľské vzťahy zbavili záťaže nedôvery, ktoré sme zdedili a aby sme prevrátili stránku a začali písať novú“, — myslí si Putin. „Ruský národ, osud ktorého pokazil totalitný režim, dobre chápe vyhrotené pocity Poliakov spojené s Katyňou, kde je pochovaných tisícky poľských vojakov. Sme povinní spoločne si uchovať pamiatku na obete tohto zločinu“, — vyzýva premiér. Hlava ruskej vlády je presvedčený, že memoriál Katyň a Medné, ako aj tragický osud ruských vojakov, ktorí padli do poľského zajatia počas vojny v roku 1920, by sa mal stať symbolom spoločného smútku a vzájomného prepáčenia“.
Dnes sa začína v rusko-poľských vzťahoch prejavovať … tvorivá logika. Po neospravedlniteľne zdĺhavej pauze sa obnovila práca kľúčových mechanizmov bilaterálneho dialógu tak na štátnej, ako aj na verejnej úrovni, rozvíjajú sa kontakty medzi regiónmi a rozširujú sa kultúrne, vzdelávacie a iné humanitárne výmeny“, — podotkol Putin.
„Pred Ruskom a Poľskom sa odhaľujú veľasľubné perspektívy pre partnerskú prácu a budovanie vzťahov dôstojných oboch veľkých európskych národov“, — myslí si hlava kabinetu ministrov.
Premiér je presvedčený, že je na to potrebný taký aspekt vzťahov, ako vzájomná úcta, vrátane aj k hrdinom Druhej svetovej vojny. „Hlboko si vážime, že v Poľsku, v zemi ktorého je pochovaných vyše 600 tisíc vojakov Červenej armády, ktorí padli za jeho oslobodenie, sa starostlivo a s úctou starajú o naše vojenské hroby“, — povedal Putin. „Verte, že tieto slová nie sú daňou protokolu, ale sú úprimné a z celého srdca“, -uistil Putin.
Dejiny poznajú podľa neho veľa príkladov, kedy dokonca aj nepriateľské strany naladili partnerské a priateľské vzťahy.
Osobitá pozornosť sa venovala paktu Molotova – Ribbentropa. Putin si myslí, že tento pakt sa môže plne opodstatnene odsúdiť. „Dnes chápeme, že akékoľvek fakty dohody s nacistickým režimom boli z morálneho pohľadu neprijateľné a nemali nijakú budúcnosť z pohľadu praktickej realizácie. Ale v kontexte historických udalostí tých časov zostal Sovietsky zväz nielen osamotený voči Nemecku, pretože západné štáty odmietli navrhovaný systém kolektívnej bezpečnosti, ale aj stál pred hrozbou vojny na dva fronty“. „Myslím si, že práve Mníchovský diktát vynútil rozdeliť objektívnych spojencov v boji s nacizmom, — uzaviera premiér, — a vyvolal medzi nimi vzájomnú nedôveru a podozrenie. Ak sa obzrieme do minulosti, treba aby sme si všetci, tak na Západe, ako aj na Východe Európy pamätali, k akým tragédiám môže priviesť zbabelosť, zákulisná kabinetná politika a snahy zaistiť svoju bezpečnosť a národné záujmy na úkor iných. Bez morálnych a právnych rámcov nemôže byť rozumná a zodpovedná politika“.

  •  
    a podeliť sa