Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
31 augusta 2009, 20:11

Možnože deti aj niečomu naučia

Školy nie sú pred 1. septembrom pripravené na nové predmety a iné múdrosti.

1 сентября в кадетсяком корпусе фото РИА НовостиŠkoly nie sú pred 1. septembrom pripravené na nové predmety a iné múdrosti. Ako píše Ruský Newsweek, federálni a miestni úradníci si za leto toľko veľa všetkého navymýšľali, že učitelia nevedia, ako to využiť v praxi. Čomu a ako budú tento rok učiť deti, zatiaľ nik nechápe. Učitelia by sa mali sami ísť asi učiť a deti pustiť domov, aj tak niet tak učebných osnov, ako aj metodických pomôcok pre nové predmety.
Učebný program sa na rozdiel od prevencie prasacej chrípky sám o sebe nevyrieši. V jeho osnovách je teraz niekoľko nových predmetov. Najviac sa sporí o duchovno-morálnej výchove. Zatiaľ je známe iba to, že žiaci si budú môcť zvoliť medzi základmi náboženstva, svetskej etiky alebo základmi nejakej jednej konfesie. A že ich budú učiť učitelia a nie kňazi. Ale zatiaľ niet pre tieto predmety ani osnov a dokonca ich ani nezačali ani písať. Nový predmet sa navrhuje zaviesť na úkor zníženia počtu hodín ruského jazyka.
Učitelia nestihli ani porozmýšľať, ako byť s náboženstvami a zavalili ich už novými návrhmi. Moskovský mestský úrad navrhuje zaviesť hodiny tolerancie a mediálneho vzdelania. Pod toleranciou sa má na zreteli znášanlivosť medzi národmi a pod mediálnym vzdelaním – kurz o práci s tlačou: ako pozerať správy a čítať noviny. V iných regiónoch sa rozhodli učiť deti praktickým návykom boja s korupciou a budú im vysvetľovať, že brať úplatky nie je dobré. V Sovietskom zväze a ani v Rusku nebolo vedecké opodstatnenie školských osnov. Vyplýva z toho, že niet nijakého systému zavedenia nových predmetov a ani normatívno-právnych dokumentov opisujúcich tieto pravidlá. Čo prišlo na rozum, to sa aj dalo do rozvrhu. Aké by sa žiaci neučili predmety, jednu veľkú nepríjemnosť majú fakticky garantovanú. Experimentálne programy elektronických žiackych knižiek a triednych kníh sa rýchlo v celom Rusku stávajú povinné. Znamená to, že rodičia sa budú môcť dozvedieť o známkach svojho dieťaťa na špeciálnom webe v Internete alebo pomocou SMS správ. Ruský Newsweek tvrdí, že teraz nebude možné schovať žiacku knižku pred rodičmi.

Komentár k Článku dňa

Psychologička Svetlana Šišková hovorí o zákernostiach vyučovania dnešných detí.

- Zmenili sa podmienky vyučovania. Dnes sú zamerané na to, aby sa deti naučili učiť sa. V sovietsku epochu sa snažili, aby deti získali vedomosti a návyky. Teraz je iný prístup. Ale deti sa k zmenám veľmi rýchlo adaptujú. Preto nie sú všetky novoty, ktoré sa zavádzajú, pre deti nejakým šokom. Tá istá spoločná štátna skúška prebieha v mnohých prípadoch pre žiakov spokojnejšie, ako pre rodičov. Aby sa znížil stres počas vyučovania, je vôbec treba aktívnejšie využiť individuálny prístup. Za hlavné treba považovať úspech v živote. Veď dobrý prospech je iba časť celkového úspechu. Ak je učiteľ sám úspešný človek v živote, môže aj osobnosť dieťaťa sformovať patrične. Tento prístup je veľmi dôležité zaviesť práve v základnej škole.

Psychologička Svetlana Šišková hovorila o princípoch kvalitnej pedagogiky.

  •  
    a podeliť sa