Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
27 augusta 2009, 19:45

Zásoby spoľahlivosti sú zmyslom novej energetickej stratégie Ruska

Energetická stratégia Ruska do roku 2030, ktorú vypracoval kabinet ministrov, staví na silné, ako sa vyjadril Vladimír Putin, "zásoby spoľahlivosti".

Energetická stratégia Ruska do roku 2030, ktorú vypracoval kabinet ministrov, staví na silné, ako sa vyjadril Vladimír Putin, "zásoby spoľahlivosti". Na zasadaní vlády Putin navrhol projekt dokumentu, ktorý bude určovať generálnu líniu palivovo-energetického komplexu Ruska počnúc od roka 2010.
Pripomeniem, že v Rusku existuje podobný dokument, ktorý platí do roku 2020. Nová stratégia rozširuje rámce plánovania v energetike. Počítajú s dlhými investíciami, ktoré smerujú na dlhodobé projekty, také ako Baltický potrubný systém, potrubie Východná Sibír – Tichý Oceán. Spoločnosti pritom dostávajú garancie a možnosť pre manévre.
Podľa projektu stratégia sa bude realizovať na tri etapy. Na prvej etape, k roku 2013-2015, bude treba prekonať následky krízy v energetike a vytvoriť podmienky na urýchlený pokrízový rozvoj,  kvalitné obnovenie a modernizáciu palivovo-energetického komplexu krajiny. Úloha druhej etapy je k roku 2022 zvýšiť energetickú efektívnosť odvetvia pomocou jeho inovačného rozvoja. Po ukončení tretej etapy k roku 2030 Rusko musí prejsť na vysoko efektívne využívanie tradičných energetických zdrojov a urobiť predpoklady k prechodu na nepalivovú energetiku  v budúcnosti:

- Celkovo musíme  pomocou realizácie stratégie nadobudnúť vyvážený, efektívny a moderný palivovo-energetický komplex, ktorý má veľké zásoby pevnosti. Musíme plne zabezpečiť perspektívnu spotrebu národnej ekonomiky v energetických zdrojoch, zvýšiť pozíceí energetického sektora Ruska na globálnych svetových trhoch a vytvoriť značné rezervné kapacity.

Stratégia určuje, že k roku 2030 má byť rezerva kapacity na úrovni 17 percent od celkovej výroby ruských elektrární. Osobitnú pozornosť sa plánuje venovať osvojovaniu nálezísk vo Východnej Sibíri, na Ďalekom Východe, na kontinentálnom šelfe. Hovoriac o uhľovodíkoch, premiér vyzval zvýšiť hĺbku spracovania od 72 do 90 percent.
Vladimír Putin podčiarkol, že treba zmeniť štruktúru energetickej bilancie, zvýšiť v nej podiel nepalivovej energetiky – atómovej a hydroenergetiky. Jej podiel v celej energetickej bilancii krajiny sa má k roku 2030 zvýšiť o 14 percent.
Dlhá cesta sa začína od prvej etapy a dlhodobá stratégia – od šetrenia energie. V tejto súvislosti predseda vlády navrhol vypracovať špeciálny federálny program šetrenia energie v komunálnom hospodárstve do roka 2020 a k roku 2030 ukončiť prácu v oblasti liberalizácie vnútorných trhov energetických zdrojov. Tak aj vyhlásil: na burzách sa má predávať najmenej 20 percent energetických zdrojov.

  •  
    a podeliť sa