Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
18 augusta 2009, 17:57

Leonid Sigan: Zahraničné vysielanie – to je môj druhý domov

Rozhlasová spoločnosť Hlas Ruska v roku svojho 80-ročného jubilea zoznamuje poslucháčov so svojimi dejinami a zamestnancami. Vedúci redakcie vysielania v poľskom jazyku Leonid Sigan považuje Zahraničné vysielanie za svoj druhý domov. Začal pracovať v rozhlase v roku 1943 ako hlásateľ vo veku 20 rokov…

Už 66 rokov Leonid Sigan víta poslucháčov Hlasu Ruska v poľštine. V rozhlase sa odvíjal celý jeho život. Tu absolvoval svoju „univerzitu“ ako hlásateľ a novinár. Tu sa zaľúbil ba tu sa aj oženil… A to všetko sa začalo v ťažkých vojnových rokoch:

- Písal sa rok 1943, vojna bola v prvom prúde. Práve sa organizovala prvá poľská divízia, ktorá niesla meno Tadeusza Kosciuzska a stala sa základom Poľskej ľudovej armády. Poľská redakcia, dá sa povedať, celá išla do tejto divízie, všetci muži. Ja som to ešte nemohol urobiť, moje doklady boli vo vojenskom úrade. Raz som tam prišiel a povedali mi, že so mnou chce hovoriť vojenský komisár. A doslova za ozbrojeného sprievodu ma odviedli do Putinkovskej uličky v Moskve – vtedy tam bol Moskovský rozhlas. Už tam pracovala komisia, ktorá vyberala zamestnancov. Prečítal som Ódu mladosti od Adama Mickiewicza a komisii sa môj prednes páčil. Niekoľko dní po tom som už pracoval pri mikrofóne.

Ostávať pri mikrofóne bolo veľmi ťažké. Celá moja rodina bola za líniou frontu, na okupovanom Nemcami území a v duchu som bol s nimi, — hovorí Leonid Sigan. Avšak postupne som si uvedomil, že práca v rozhlase je tiež do určitej miery vojenskou službou. Pretože sme museli denne vo veľmi nejednoduchých podmienkach pripravovať relácie a čítať správy Sovietskeho informačného byra, spravodajské a publicistické programy o hrdinských činoch vojakov a dôstojníkov, správy o vzostupe protifašistického odboja na okupovaných hitlerovcami územiach. Dnes je ťažké popísať city hlásateľov, redaktorov, prekladateľov počas práce na týchto programoch. Museli prekonávať aj osobné životné problémy a nešťastia. Bezpochyby to všetko vyžadovalo obrovskú odvahu a vypätie síl. A po príchode dlho očakávaného víťazstva mnohonárodnostný kolektív Zahraničného vysielania bol hrdý na to, že prispel k nemu svojim prínosom.

Po vojne sa v Zahraničnom vysielaní začala nová doba. V éteri sa objavovali stále nové programy, rozhlas začal aktívne kontaktovať so svojimi poslucháčmi.

Dnes Leonid Sigan nielen vedie poľskú redakciu, ale tiež aktívne pokračuje v tvorivej práci.. Učí mladých novinárov, jeho komentáre a príspevky v poľskom jazyku znejú v éteri Hlasu Ruska a zverejňujú sa na našej internetovej strane www.ruvr.ru.

V dobe Internetu sú kontakty s poslucháčmi oveľa ľahšie. Denne sa na internetovej strane Hlasu Ruska registrujú tisíce užívateľov Internetu. Poslucháči sledujú svoje obľúbené relácie a nechávajú svoje ohlasy a komentáre. V roku svojho 80-ročného jubilea Hlas Ruska prvýkrát usporadúva tvorivú súťaž poslucháčov a pozýva ich, aby posielali svoje črty, reportáže a poznámky. Najlepšie práce odvysielame a víťazov pozveme na Prvý Medzinárodný festival rusky hovoriacich rozhlasových staníc, ktorý sa bude konať v Moskve 2-3 novembra.

  •  
    a podeliť sa