Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
14 augusta 2009, 16:34

Rusku prisľúbili nepokojnú starosť

Nádej Kremľa na úspech demografickej politiky a stabilizáciu počtu obyvateľstva na úrovni 145 miliónov obyvateľov nenachádza pochopenie u výskumníkov. Ako píše denník Nezavisimaja gazeta, následne za OSN, ktoré minulú jeseň predpovedalo pád počtu obyvateľstva Rusov na 107 miliónov k roku 2050, dala trochu optimistickejšiu predpoveď výskumná organizácia Population Reference Bureau. V súlade so zverejneným jej prieskumom, k uvedenému dátumu sa obyvateľstvo Ruska zníži iba do 110 miliónov. Prognóza sa buduje na súčasnej demografickej dynamike. Najbližšie desaťročia bude činiť celkové zníženie počtu obyvateľstva v Rusku 22 percent. Nezavisimaja gazeta spresňuje, že v Rusku žije v súčasnosti menej ako 142 miliónov obyvateľov. Mocenskí predstavitelia chcú dosiahnuť uvedený rast a stabilizáciu pomocou podpory pôrodnosti a zvýšenia dĺžky života, vrátane v rámci rozsiahle reklamovaných národných projektov.
Nie je vylúčené, že budúce zníženie počtu obyvateľstva v Rusku môže vytvoriť problémy v ekonomike. V krajine bude rásť podiel dôchodcov a prudko sa zníži počet práceschopného obyvateľstva. Ekonomika čoskoro pocíti deficit pracovných rúk. Jediným východiskom z tejto slepej uličky bude podstatný rast produktivity práce pomocou prevedenia výroby na inovačnú cestu rozvoja. Za posledných desať rokov sa o tom iba hovorilo, nepozorovali sa nejaké reálne zmeny a technické zaostávanie ruskej ekonomiky sa dokonca zvýšilo. Demografický spád sa nemôže prekonať dovtedy, pokým nie je väčšina ľudí schopná kvôli malým platom vyriešiť medziiným problémy s bytom a pokým sa nevybuduje moderný systém zdravotníckej obsluhy.

Komentár k Článku dňa

S prognózou ohľadne zníženia počtu ruského obyvateľstva súhlasí aj jeden z hlavných expertov z Ústavu demografie vysokej školy ekonomickej Sergej Zacharov:
- Takisto prevádzame pravidelne prognózy a hovoríme, že je to možné – pád v akomkoľvek prípade bude, ale v akých číslach sa prejaví konkrétne, tu sú pravdaže rozpory. Pôrodnosť u nás nezaisťuje rast počtu obyvateľov. Je tomu pritom tak nejedno desaťročie. Hoci je existencia Ruska sťažená v ekonomickom zmysle nielen kvôli pádu celkového počtu obyvateľstva, nakoľko v súvislosti so zmenou štruktúry obyvateľstva. Pretože následne za znížením pôrodnosti sa znižuje aj počet mladej generácie, — tých, kto vchádza do veku, kedy začnú pracovať.
Starne pravdaže aj hlavná pracovná sila. Pridajte k tomu zmeny v štruktúre obyvateľstva: raz boli u nás málopočetné generácie a potom zas mnohopočetné. A dnes nastúpil taký moment, že práve v najbližšie dve desaťročia pocíti naša krajina deficit pracovného potenciálu.

Jeden z hlavných odborníkov v tejto oblasti Sergej Zacharov komentoval štatistické údaje potvrdzujúce zníženie počtu obyvateľstva Ruska. Spolu s tým vyzerá oficiálna prognóza ruských predstaviteľov moci optimistickejšie. Ministerstvo zdravotníctva vychádza z toho, že počet obyvateľstva Ruska sa po roku 2025 podarí stabilizovať na úrovni 145 miliónov obyvateľov a tento ukazovateľ sa už nezníži.

  •  
    a podeliť sa