Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
4 augusta 2009, 16:02

Sociológovia zaznamenali rast agresivity ruského obyvateľstva

Riaditeľ Leveda-centra na prieskum verejnej mienky Lev Gudkov v interview denníku Nezavisimaja gazeta varoval, že hospodárska kríza nevyhnutne vyvoláva rast agresivity obyvateľstva. V Rusku podľa mienky experta vznikajú takéto problémy spravidla po určitom časovom odstupe.

Riaditeľ Leveda-centra na prieskum verejnej mienky Lev Gudkov v interview denníku Nezavisimaja gazeta varoval, že hospodárska kríza nevyhnutne vyvoláva rast agresivity obyvateľstva. V Rusku podľa mienky experta vznikajú takéto problémy spravidla po určitom časovom odstupe. K tomu je aj bez krízy úroveň vnútornej agresie chronicky vysoká. Samotná spoločnosť je takto usporiadaná. Pritom sa vysoká úroveň vnútornej agresie prejavuje latentne: v podobe veľkého počtu samovrážd, bežných zločinov a chorôb srdca. Dochádza k mnohým veciam, ktoré nepriamo svedčia o raste neblahoprajných tendencií. Hlavná príčina spočíva v napätosti nášho života spojenej so zmenou celého jeho usporiadania. Napríklad v sociálnej závisti, ktorú vyvoláva stúpajúca diferenciácia spoločnosti. Toto všetko sa prejavuje v pocitoch neschopnosti človeka – na pozadí prehnaných nárokov voči nemu zo strany rodiny a spoločnosti. Ak k tomu pridáme vojny – afganskú a dve čečenské – potom sa stáva zrozumiteľná vysoká úroveň agresie. K tomu treba brať ohľad na to, že  teraz Rusko vystupuje zo stavu sovietskej, tvrdo regulovanej spoločnosti, v ktorej bola hodnota človeka mimoriadne nízka a väčšia časť sociálnych vzťahov sa riešila za pomoci násilia. Znamená to, že všetky pôsobiace v obyčajnej spoločnosti zložité komunikačné štruktúry neboli u nás zatiaľ  vyvinuté alebo sa potlačovali.

Komentár k článku dňa

Hlava Levada-centra Lev Gudkov si myslí, že predísť eskalácii agresie v spoločnosti môže štátna politika podporenia kultúrnych zariadení. Komentuje to prezident ruskej spoločnosti sociológov Valerij Mansurov:
- Netreba zabúdať na také pojmy, ako emotívny stav spoločnosti. Môže sa prejavovať povedzme v pocite všeobecného sklamania alebo pesimizmu. Počas krízových javov, ktoré sa teraz všade prejavujú, takéto pocity môžu viesť ľudí k akciám, ktoré nie sú v stave kontrolovať. Hromadné prežívania a chovanie sa vôbec veľmi ťažko sa poddáva akejkoľvek kontrole. Preto môžu ľubovoľné podujatia, a to aj kultúrne, športové, zábavné, ak budú dobre zorganizované za dostačujúcej finančnej podpory, tieto hromadné negatívne nálady akosi odstrániť. Nie celkom samozrejme, ale predsa sa len napätosť a intenzita vyjadrenia týchto citov môže zmeniť. Nepovedal by som, že myšlienka kultúrneho premenenia spoločnosti vcelku a úplne je utópiou.

  •  
    a podeliť sa