Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
21 júla 2009, 19:34

Pokrývka špeciálnych služieb sa zväčšila

V Rusku sa odo dneška spochybňuje listové tajomstvo. Na základe informá

V Rusku sa odo dneška spochybňuje listové tajomstvo. Na základe informácie denníku Nové Izvestia začína platiť nariadenie ministra spojov zaväzujúce poštu poskytovať špeciálnym službám prístup ku všetkej, vrátane aj súkromnej korešpondencii. Poštové oddelenia budú musieť odhaliť predstaviteľom orgánov na ochranu práva údaje o spracovaní korešpondencie, informáciu o odosielateľoch a adresátoch a takisto samotný obsah listov a zásielok. Silovým štruktúram sa dovoľuje dokonca ich zhabať. Poštové zásielky sa vôbec môžu otvárať iba na povolenie súdu. Ale obhajcovia práv zdôrazňujú, že práve toto sa v dokumente nespresňuje a obávajú sa nového zaťahovania skrutiek. Dokument, ktorý už vyvolal búrlivú reakciu, nazývajú v samotnom ministerstve spojov iba ako technické nariadenie vydané ako dodatok k zákonu o operatívno-pátracej činnosti platiaceho do roka 1995.
Experti kvalifikujú nový dokument ako priame narušenie Ústavy. Ide o Článok 23 Základného zákonu krajiny hlásiaceho, že „každý má právo na listové tajomstvo, tajnosť telefonických rozhovorov, telegrafných a iných správ.

Správa o možnej kontrole listov a zásielok znepokojila aj predstaviteľov biznisu. Obávajú sa nezákonných previerok a využitia osobnej a tajnej služobnej informácie v zištných cieľoch. Podľa názoru podnikateľov, pomocou kontroly pošty sa bude môcť odstrániť z cesty konkurentov alebo nepohodlné spoločnosti.
Pokusov nátlaku na spoločnosť je stále viac. Minister vnútra minulý týždeň informoval, že v regiónoch vznikli špeciálne skupiny, ktoré budú sledovať nálady v spoločnosti. Ich hlavným cieľom bude nedopustiť protestné nálady medzi obyvateľstvom počas hospodárskej krízy. Postupujúce údaje o raste sociálneho napätia sa podľa ministra podrobne analyzujú. V závislosti od príčiny rastu nespokojnosti verejnosti sa prijmú rôzne opatrenia. Kontrolu stupňa nespokojnosti národa doplní video-monitoring. Uskutoční sa pomocou 70 tisíc kamier ustanovených na uliciach ruských miest a obcí. Budú predovšetkým sledovať narušenia zákonu, ale zároveň aj fixovať všetky iné prejavy aktívnosti občanov. Človek sa okrem toho nachádza pod kontrolou celého radu starých a nových byrokratických procedúr. Formálne niet povinnej registrácie, ale je registrácia na adrese pobytu a niekedy je veľmi ťažko odlíšiť rozdiel. Spisy občanov sa okrem toho zaviedli do početných databáz, ktoré aktívne využíva štát a ktokoľvek, kto môže za svoj nekalý záujem zaplatiť potrebné peniaze. Úplný portrét človeka sa môže podľa údajov denníku Nové Izvestia zostaviť pomocou daňových deklarácií, informácie z bytového úradu a z rezortov evidujúcich majetok. Ale narušitelia zákonu a zločinci obchádzajú kontrolné prostriedky pomocou početných dier v zákone a úplatkov a z toho vyplýva, že štát sleduje tých, kto ho vôbec neohrozuje.

Komentár k článku dňa

Predsedníčka Moskovskej Helsinskej skupiny Ľudmila Alexejevová vidí v novej idei mocenských predstaviteľov priamu výzvu ľudským právam.
- Tento dokument úplne protirečí Ústave. Prv sa to všetko mohlo robiť voči podozrivým osobám, ale spočiatku bolo na to treba získať povolenie súdu. Nový zákon navrhujú zaviesť tí, kto aj tak beztrestne narušuje občianske práva bez sankcií súdu. Hoci ak ich prichytia, vzniknú u nich nepríjemnosti a bude to treba vysvetliť vedeniu. Poslanci Štátnej Dumy pravdepodobne asi predsa len prijmú tento zákon, ale vtedy by ho mal zrušiť Ústavný súd.

Generálny riaditeľ Centra politickej informácie Alexej Muchin následne tvrdí, že zákon by bolo dobré posúdiť s reálnou situáciou v krajine a vo svete.
- Ak prísne dodržiavať zákon, tak 60 až 70 percent našich normatívnych dokumentov nezodpovedá Ústave. Ale tým nemenej, ak vychádzame z politických reálií a teroristických hrozieb, také zákonodarstvo sa prijalo fakticky vo všetkých vyspelých krajinách, ktoré sa seriózne zaoberajú úrovňou rastu bezpečnosti obyvateľstva. Monitoring korešpondencie a internetu je nesporne svojčasné opatrenie. Pravdaže sa nepodarí vyhnúť nejakým narušeniam. To takisto ukazuje svetová prax. Ale príznačné je to, že to nevyvoláva spravidla osobitý nesúhlas obyvateľstva. Výnimku tvoria obhajcovia práv. Ale vidíme, že agentúrnej práce je málo. Je potrebné totálne sledovanie tých subjektov, ktoré predstavujú potenciálne nebezpečenstvo.

Predsedníčka Moskovskej Helsinskej skupiny Ľudmila Alexejevová a generálny riaditeľ Centra politickej informácie Alexej Muchin komentovali zoslabenie listového tajomstva v Rusku.

  •  
    a podeliť sa