Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
13 júla 2009, 11:30

Článok dňa a komentár k nemu

Západní politici si nezvykli na ideu, že Rusko nechce vstúpiť do Svetovej obchodnej organizácie, iba ak ale v rámci colnej únie, no pomocník prezidenta Arkadij Dvorkovič už nad tým pracuje.

Západní politici si nezvykli na ideu, že Rusko nechce vstúpiť do Svetovej obchodnej organizácie, iba ak ale v rámci colnej únie, no pomocník prezidenta Arkadij Dvorkovič už nad tým pracuje. Moskva môže podľa neho zmeniť plány a vstúpiť do WTO ako samostatný štát.


Ale pre nikoho v ruskej elite nie je tajomstvom, píše denník

Moskovský komsomolec

, že Barack Obama plánoval priletieť do Moskvy s dobrým darom. Čakalo sa, že americký prezident vyhlási, že členstvo Ruska vo WTO je už fakticky vyriešenou otázkou. Ale niekoľko týždňov pred návštevou Obamu ho rozčarovali. Ruská vláda vyhlásila, že integrácia s Kazachstanom a Bieloruskom je pre nás dôležitejšia, ako urýchlený vstup do svetového obchodného bloku. A pripojiť sa k WTO sa plánuje spoločne ako colná únia Európsko-ázijského ekonomického spoločenstva.


V preklade z byrokratického jazyka do zrozumiteľného to fakticky znamenalo odmietnutie Ruska vstúpiť do WTO. Prípad, kedy by do WTO niekto vstúpil jednou veľkou spoločnou úniou, tu ešte nebol. Podľa úmyslu západných úradníkov sa to rovná pochodu pod veniec v trojici.


A tu sa vyjasnilo, že variant s našim samostatným vstupom do organizácie sa predsa len ešte nesňal s programu dňa. Moskva je v princípe pripravená to urobiť, ak prijmú Bielorusko a Kazachstan do svetovej obchodnej ligy zároveň s Ruskom. Podobné rozhodnutia je prijaté podrobne prepočítať. A my sme ešte jeden krát dali všetko na náhodu. Od problému WTO závisí, po akej práve ceste sa bude uberať ruská ekonomika. Alebo budeme naďalej hájiť svojich výrobcov tovaru, alebo sa ešte hlbšie integrujeme do globálnej ekonomiky a budeme dúfať, že naše podniky vydržia zahraničnú konkurenciu.


Situácia má pravdaže jednu podstatnú maličkosť. Iniciátorom vstupu do WTO iba v rámci colnej únie Európsko-ázijského ekonomického spoločenstva bol premiér Putin. Ale Dvorkovič pracuje v Kremli a často kritizuje kabinet ministrov. Vidieť tu zjavné rozpory v kľúčových otázkach medzi vládou a Administráciou prezidenta. Je pochopiteľné, že to nie je nič strašné. Ale podobné rozpory by sa mali vyriešiť pred prijatím principiálneho rozhodnutia a nie po ňom, uzaviera denník Moskovský komsomolec.Komentár k Článku dňa

Prezident Ústavu národnej stratégie Michail Remizov si myslí, že pri všetkých plusoch Svetovej obchodnej organizácie pre Rusko, od vstupu do nej je viac škody, ako prospechu.- Rusko má dve hlavné exportné odvetvia: uhľovodíky a produkciu vojensko-priemyselného komplexu. Obe vôbec neregulujú normy WTO a preto sa nijako nerozšíria po vstupe do tejto organizácie. Rusko zato ustúpi podstatné pozície na svojom vnútornom trhu. Presnejšie obmedzí svoje suverénne právo neospravedlniteľným obmedzením ekonomickej suverenity Ruska. Výhod bude pre domácich exportérov zjavne málo, aby sa mohli prevážiť také seriózne straty. Všetko sa to môže stať prekážkou komplexnej modernizácie domáceho priemyslu a aj poľnohospodárskeho odvetvia… Vôbec si myslím, že Rusko by malo vychádzať z priority regionálnej hospodárskej politiky pred globálnou. Ak vravieť otvorene, rozhodnutie vstúpiť do WTO je prostriedkom zamraziť samotný vstup. Veď minimálne sa bude musieť vybudovať regionálna a spoločná colná únia. Zatiaľ to nie je a asi ťažko aj skoro bude.


Prezident ústavu národnej stratégie Michail Remizov komentoval článok v denníku

Moskovský komsomolec

o šanci Ruska vstúpiť do Svetovej obchodnej organizácie.  •  
    a podeliť sa