Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
9 júla 2009, 17:48

Starodávna Sinajská Biblia sa zjednotila v Internetovom priestore

Najstarší úplný text Biblie, ktorý sa zachoval do našich dní, vyvolal nebývalý záujem návštevníkov svetovej pavučiny.

Najstarší úplný text Biblie, ktorý sa zachoval do našich dní, vyvolal nebývalý záujem návštevníkov svetovej pavučiny. Preslávený Sinajský Kódex bol do internetu vyložený iba pred niekoľkými dňami – 6. júla a počet návštevníkov webového portálu www.codexsinaiticus už prekonáva rekordy. Uvidieť 800 stránok unikátneho diela a zoznámiť sa s dejinami ranného kresťanstva sa neponáhľajú iba vedci.
Preloženie tohto unikátneho historického dokumentu do elektronickej podoby je spoločným projektom Ruskej národnej knižnice v Sankt Peterburgu, univerzitnej knižnice v Lipsku – Nemecko, Britského archívu kníh a Kláštoru Svätej Heleny na Sinaji v Egypte. Práca s číslovaním textov zaujala vyše 4 rokov. Predtým rozdelené listy svätého písma nachádzajúce sa v rôznych krajinách sveta, sa teraz zjednotili v internetovom priestore.


Sinajská kniha alebo kódex je jedným z najstarších textov Svätého písma, rozpráva knižný historik Nikolaj Saburov.
- Datuje sa 4 storočím a hrá veľmi veľkú úlohu pre texty Nového závetu. Veď originály Evanjelií a iných rukopisov Nového závetu sa do dnešných dní nezachovali. Veľa krát ich prepisovali a k nám prišiel veľký počet rukopisov, ktoré sa medzi sebou rôzne traktujú. Preto je Sinajský kódex pre biblický text bezcenný poklad.
Je to dôležité predovšetkým pre vedcov a výskumníkov. Tím, ktorí nie sú odborníci, je ho dosť ťažko čítať, pretože text je za prvé, úplne v gréckom jazyku a je treba dosť dobre poznať tento jazyk, aby sa mohol pochopiť text. Za druhé je to rukopis a nie tlačené vydanie a tu sa potrebujú určité návyky, aby sa mohol prečítať. Text bol dlhé roky fakticky pre vedcov nedostupný. Bolo treba osobité povolenie prístupu k textu, ktoré získali iba jednotlivci a preto nemohol s nim pracovať každý.
Už dnes je záujem o internetový portál Sinajskej Biblie natoľko veľký, že webová stránka má neustále ťažkosti pri práci. Veď okrem originálneho textu je elektronická stránka vybavená aj farebnými ilustráciami a takisto krátkou historickou informáciou o rozvoji kresťanstva v prvé storočia.

  •  
    a podeliť sa