Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
8 júla 2009, 16:19

Článok dňa a komentár k nemu

Denník Moskovský komsomolec vyjasnil záujem o povolania u včerajších absolventov škôl. Jednotná štátna skúška bola tento rok po prvý krát povinná pre všetkých žiakov jedenástej triedy.

Denník Moskovský komsomolec vyjasnil záujem o povolania u včerajších absolventov škôl. Jednotná štátna skúška bola tento rok po prvý krát povinná pre všetkých žiakov jedenástej triedy. Teraz bude treba na postúpenie na vysokú školu predložiť vysvedčenie z Jednotnej štátnej skúšky, v ktorom budú vystavené body za odpovede na testové úlohy a témy v elektronickej podobe. Žiak si musí dopredu vybrať miesto ďalšieho štúdia. Musí si aj vybrať, z akých predmetov bude robiť skúšky ako Jednotnú štátnu skúšku. Táto voľba závisí od požiadaviek vysokej školy. Zmeniť si povolanie po zložení Jednotnej štátnej skúšky je zložité, veď žiak zložil skúšky potrebné pre konkrétnu vysokú školu.
Aké si teda vyberajú vysoké školy absolventi napríklad škôl pri Moskve? Väčšina z nich si vyberá z moskovských vysokých škôl alebo z ich pobočiek pri Moskve. Na vedúcej pozícii vo všelijakých ratingoch sa nachádza, ako sa aj očakávalo, Moskovská štátna univerzita Lomonosova. Na druhom mieste je Inštitút medzinárodných vzťahov. Výber odborov medzi absolventmi a ich rodičmi sa zakladá na perspektívach rozvoja povolania o 5 rokov: príjmoch a možnosti kariérneho rastu.
Z odborov je najpopulárnejšia ekonomika a to ani nehladiac na už dostatočný veľký počet odborníkov v danej oblasti. Najprestížnejšie vysoké školy v tomto odbore sú: Vysoká škola ekonomická a Finančná akadémia pri Vláde Ruskej federácie. Sú populárne aj odbory spojené s informačnými technológiami. Žijeme v epochu digitálnych technológií. Počítačová technika sa rozvíja a sú potrební odborníci, ktorí by ju mohli riadiť. Čo sa týka iných odborov na prv prestížnych vysokých školách technických, študenti sa tam obzvlášť neponáhľajú postúpiť. Jednotnú štátnu skúšku v chémii a fyzike si tento rok málo kto zvolil.
Absolventov už niekoľko rokov veľmi láka povolanie manažéra a právnika. Absolventi vysokých škôl v tomto odbore si ale často nemôžu nájsť zamestnanie v súvislosti s preplnením pracovného trhu. Mnohí sa musia prekvalifikovať, na čo treba vynaložiť osobný čas a peniaze. Ale tieto fakulty nie sú predsa len prázdne.
Časť absolventov si tradične vyberá vysoké školy zdravotné a okrem toho aj stavebné odbory. Lekári sú potrební vždy a ak vziať do úvahy, že v Moskve a v oblasti sa veľa stavia, ani stavbári nezostanú bez práce.
Na všelijaké tvorivé odbory idú študenti obzvlášť v podmienkach krízy nie veľmi radi a to dokonca aj vtedy, ak majú talent. A to všetko v súvislosti s názorom u staršej generácie, že je treba získať normálne vzdelanie, ktoré prinesie peniaze. Ale napriek tomu aj tento rok sú medzi absolventmi škôl pri Moskve aj tí, ktorí chcú postúpiť na fakultu herectva, dizajnu a réžie. Ťažká je situácia aj so žurnalistikou: veď v situácii, ktorá vznikla, absolventi škôl často nevedia, čo ich čaká, konštatuje denník Moskovský komsomolec.

Komentár k Článku dňa

Predseda Ruského fondu Vzdelanie Sergej Komkov zhodnotil situáciu a hovorí o veľkej strategickej chybe v systéme vzdelávania za posledné roky.
- Ak bol v sovietske časy rozvitý systém odbornej orientácie a serióznej prípravy, v období po reformách sme ho fakticky vyhubili. Dnešní absolventi škôl sú orientovaní iba na vysoké školy. A to pritom nezávisle od toho, kam postúpiť a aký smer si zvoliť. Štruktúra odborných učilíšť u nás fakticky vymrela. Preto si myslím, že sa treba veľmi seriózne začať zaoberať problémom rozvoja na skorom štádiu odbornej orientácie žiakov. Počnúc doslovne z tretej, štvrtej a maximum z piatej triedy. Zistiť schopnosti detí a ich náklonnosti, poskytnúť im príslušné konzultácie a rozvíjať systém odbornej prípravy. Aby neboli potom žiaci vystresovaní v súvislosti s nesprávne zvolenou cestou a aby sa potom nepozorovalo. že na pracovnom trhu bude nedostatok kvalifikovaných robotníkov, ktorých vedomosti a umenie sa dnes v Rusku cení nemenej, ako je vysokoškolské vzdelanie mládeže.
Predseda Ruského fondu Vzdelanie Sergej Komkov komentoval článok v denníku Moskovský komsomolec o záujme ruských absolventov o štúdium.


  •  
    a podeliť sa