Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
2 júla 2009, 19:50

Článok Dňa a komentár k nemu

Veľké peniaze neplatia tam, kde ich niekedy hľadajú Rusi. Ako tvrdí denník Nové Izvestia, dokonca aj počas krízy sa môže nájsť zamestnanie s platom sto tisíc rubľov a viac.

Veľké peniaze neplatia tam, kde ich niekedy hľadajú Rusi. Ako tvrdí denník Nové Izvestia, dokonca aj počas krízy sa môže nájsť zamestnanie s platom sto tisíc rubľov a viac. Potvrdzujú to početné prieskumy a názory expertov z hlavných personálnych centier. Odborníci zdôrazňujú, že mnohí poľujúci na miesta sa ale nepozastavili na týchto oblastiach. Podľa samých záujemcov je najperspektívnejším smerom pri hľadaní práce sféra predaja. V súčasnosti je najzaujímavejšou ponukou zo strany zamestnávateľov pozícia obchodného manažéra. Nehladiac na krízu je nájsť dobrých odborníkov ťažko. Dokonca aj v takej, zdalo by sa širokej oblasti ako je predaj, spoločnosti potrebujú úzkych špecialistov so svojou klientskou bázou a pracovnými skúsenosťami. Ak firma predáva detské odevy, hľadá manažéra pracujúceho práve s týmto tovarom. V súčasnosti zarába dobrý „predavač“ mesačne 30 až 35 tisíc rubľov /asi tisíc USD/ + percentá. Do krízy to bolo tri až štyrikrát viac.
Na druhom mieste sa podľa záujemcov o zamestnanie nachádza ekonomika, účtovníctvo a financie. Oživený záujem objednávateľov na túto tému sa u personálnych agentúr nepozoruje. Prebieha iba plánová výmena odborníkov, ktorých prácou nie sú majitelia počas krízy veľmi spokojní. Ako by to nebolo divné, účtovník – ekonóm, je v súčasnosti jednou z najžiadanejších pozícií. Nezamestnaným môže byť taký pracovník iba v tom prípade, ak firma skutočne zbankrotovala. Ak sa spoločnosti darí vyžiť, bude si tohto zamestnanca držať.
Na treťom mieste stojí ropno-plynárenská oblasť, informačné technológie a logistika a to pritom ako prepravná, tak aj skladová. Je to plne prirodzené, veď spoločnosti sa snažia optimalizovať výdaje na dopravu a skladovanie produkcie. Ako najviac nevýhodné pre kariérny rast a zamestnanie nazvali Rusi vedu, vzdelanie, cestovný ruch, sféru umenia, kultúry a komunálne služby. Hoci podľa vedcov je skoro odpísať vedu z účtov. Vo vedeckej oblasti sa môže nájsť veľmi dobré miesta. Poslednú dobu sú stále žiadanejší vývojoví technológovia. Ich mzdy sa približujú k stom tisícom rubľom.
Podľa údajov expertov agentúry RBK. Rating, ktorí zostavili top – list Najdrahšie voľné miesta v Moskve, môže finančný riaditeľ pracujúci v oblasti nehnuteľnosti pretendovať na mzdu vo výške 600 tisíc rubľov a v ropnej spoločnosti – 420 tisíc. Na desiatom mieste ratingu je pozícia hlavného ekonóma vo výrobno-obchodnom holdingu – 350 tisíc. Tridsiatku „zlatých“ miest uzaviera miesto daňového manažéra investično-finančnej skupiny.
Najmenej v súčasnosti zarábajú v ruskej metropole telefonickí operátori – 13 tisíc rubľov, herci a lepiči oznamov – 14 tisíc a knihovníci – 15 tisíc rubľov mesačne.

Komentár k Článku dňa
Hlavná manažérka spoločnosti ANKOR – maloobchod a pohostinstvo Anastásia Svešniková poskytla prognózu ohľadne tých, alebo iných odborov v aspekte možného zosilnenia krízy.
- Podľa našich údajov pracovný trh prežíva v súčasnosti dosť veľké zmeny. Priority sa premiestnili v prospech zamestnávateľa a nie v prospech hľadajúcich si zamestnanie, ako to bolo pred začiatkom krízy. Ak vravieť o tých oblastiach biznisu, ktoré sa teraz aktívne rozvíjajú, je to predovšetkým obchod. A to pritom predovšetkým obchodovanie spotrebnými tovarmi — tými, ktoré budú ľudia v akomkoľvek prípad kupovať nezávisle od krízy. Sú to aj tovary farmaceutického priemyslu. A takisto prevažne prvej nevyhnutnosti. Ak sa z nejakých príčin kríza zosilní, najhoršia predpoveď sa môže dať ohľadne odborníkov bankového sektoru a takisto tých, kto sa zaoberal rozvojom biznisu a odpovedal v spoločnostiach za ich rast. Všetko toto sa aj odráža na raste nezamestnanosti. Vzniká preto hrozba straty zamestnania pre manažérov zaoberajúcich sa prípravou personálu fakticky vo všetkých hospodárskych odvetviach..

Hlavná manažérka spoločnosti ANKOR – maloobchod a pohostinstvo Anastásia Svešniková komentovala článok v denníku Nové Izvestia o ratingu najprestížnejších povolaní počas krízy.

  •  
    a podeliť sa