Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
17 júna 2009, 12:24

Článok dňa a komentár

V administratíve ruského prezidenta, podľa údajov denníka Nezavisimaja gazeta , koncom mája vytvorili komisiu na formovanie medzinárodného imidžu krajiny.

V administratíve ruského prezidenta, podľa údajov denníka

Nezavisimaja gazeta

, koncom mája vytvorili komisiu na formovanie medzinárodného imidžu krajiny. Hlava administratívy Sergej Naryškin sa bude zaoberať zvýšením kvality propagovania Ruska na Západe, aby zjemnil negatívny efekt, ktorý vyvolali niektoré rozhodnutia ruského vedenia v prvom roku prezidentstva Dmitrija Medvedeva. Na Západe niekedy je možné počuť názor, že Rusko prehralo informačnú kampaň počas agresie Gruzínska voči Južnému Osetsku. Blíži sa prvé výročie vyhlásenia nezávislosti Južného Osetska a Abcházska, ale tieto krajiny spolu s Ruskom uznal iba jeden štát – Nikaragua. Nepodarilo sa dokonca dosiahnuť pochopenie partnerov v Spoločenstve nezávislých štátov, hoci Moskva nešetrí úvermi susedným republikám na podporenie ich hospodárstiev, zasiahnutých krízou. Kvôli plynovému konfliktu s Ukrajinou vyostrili sa aj vzťahy s Európskou úniou. Okrem toho zohrala svoju negatívnu úlohu aj finančno-ekonomická kríza. Ešte v minulom roku Rusko seba predstavovalo ako svetovú energetickú veľmoc, ale odnedávna tento termín prestal byť módnym.


Imidž Ruska v zahraničí sa má zmeniť vo verejnej mienke. Zahraniční profesionálni politici vedia, že v Rusku po uliciach nechodia medvede a stav ľudských práv ak sa v niečom líši od iných krajín, potom iba v detailoch. Keby sa tieto práva všade bezchybne dodržiavali, Európska rada a nevládne organizácie na ochranu práv by prišli o prácu. Ale v hromadnom vedomí v zahraničí Rusko najčastejšie si ešte predstavujú ako Sovietsky zväz.


Niektorí pozorovatelia sú toho názoru, že hlavným nedostatkom práce na imidži krajiny je absencia akéhosi jednotného skoordinovaného plánu. Pritom by musel mať útočný, nie obranných charakter. Pretože imidž toho, kto sa ospravedlňuje, vždy je zraniteľný.


Teraz, ako oznámili noviny

Nezavisimaja gazeta

, odborníci na medzinárodný imidž Ruska majú pred sebou úlohu prognózovať reakciu svetového spoločenstva ešte v štádiu schválenia tých či oných významných pre štát rozhodnutí. Ináč povedané, premyslieť postup propagovania prv, ako bude realizovaná tá či ona iniciatíva schopná vyvolať ohlas v zahraničí.Komentár k článku dňa.

Známy novinár Sergej Dorenko, šéfredaktor rozhlasovej stanice „Ruská informačná služba“ sa rozdelil o svoj recept práce na imidži Ruska v zahraničí:


- Musia nás mať radi. Ak to nerobia, potom si nás musia vážiť. Ak si nás nevážia, musia sa báť. Rusko vyvolávalo ťažko vysvetliteľnú sympatiu koncom 80. rokov, ktorá vôbec nebola spojená s našim vnútorným životom. Možno, že to ovplyvnil romantizmus začiatku reforiem alebo napríklad obrovský rešpekt konca 70. rokov, ktorý sa tiež nedá vysvetliť. Preto nedávam dohromady imidž a podstatu vecí. Aj keď asi mnohí by namietali, že imidž a podstata sa nedajú rozdeliť. Rusko, ako svedčia skúsenosti, by malo budovať imidž nie na takejto sporadickej a podivnej láske. Treba akosi dosiahnuť, aby milovať Rusko bolo módne. Súčasne akési rozhodné zákroky našich ozbrojených síl musia viesť k tomu, aby sa nás trochu báli. Spomeňme si na bleskový pochod našich výsadkárov ku Kosovu. Je tu dôležité presné zameranie práci na budovaní imidžu: napríklad, v univerzitnom prostredí, medzi mladými a vzdelanými ľuďmi by sme mali získať lásku, nie menej! Vo vecných a oficiálnych kruhoch – rešpekt, militaristické kruhy by sa mali nás trošku báť. Treba naraz sa snažiť splniť všetky tri úlohy. Zatiaľ ale žiadame o rešpekt, ale vôbec nepracujem na získaní lásky. Úplne sme v tom stroskotali. Treba, aby sme boli zaujímaví, aktuálni a mocní, to znamená, svalnatí a pritom absolútne spoľahliví.


To je názor šéfredaktora Ruskej informačnej služby Sergeja Dorenka na založenie komisie na formovanie medzinárodného imidžu Ruska.


  •  
    a podeliť sa