Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
15 júna 2009, 13:17

ŠOS – Európa: dva póly jedného sveta

Zahájený dnes v Jekaterinburgu dvojdňový summit Šanghajskej organizácie spolupráce je doslova odsúdený na zvýšenú pozornosť.

JekaterinburdZahájený dnes v Jekaterinburgu dvojdňový summit Šanghajskej organizácie spolupráce je doslova odsúdený na zvýšenú pozornosť. Globálna ekonomická kríza, debaty okolo energetických zdrojov, vyostrenie situácie v konfliktných oblastiach eurázijského priestoru nútia svet, aby hľadal nové cesty sebaorganizácie. A Šanghajská organizácia dokáže sa stať jedným z vedúcich regulátorov mnohopolárneho sveta. O zajtrajšku organizácie uvažuje náš pozorovateľ, kandidát historických vied Petr Iskenderov.
ŠOS získavala váhu pomaly, ale iste. Narodila sa v roku 1996 ako Šanghajská päťka, ktorá musela riešiť otázky upevnenia dôvery vo vojenskej sfére a vzájomného zníženia ozbrojených síl v pohraničných oblastiach. Dnes je jednou z popredných svetových inštitúcií. Terajší potenciál ŠOS – to je 61% územia Eurázie, štvrtina obyvateľstva planéty a hospodárstvo Číny a Ruska, ktorým predpovedajú úlohu ekonomických lídrov zajtrajška. Okrem toho status hostí v ŠOS majú dve ďalšie veľké regionálne organizácie – Spoločenstvo nezávislých štátov a ASEAN – čo ešte viac zvyšuje jej význam v svetových záležitostiach.
Zásadný rozdiel medzi ŠOS a takými európskymi organizáciami, ako NATO a EÚ, spočíva v jej maximálnom priblížení k oblastiam svetových energetických zdrojov, cestám ich prepravy a k tým regionálnym konfliktom, ktoré ostávajú „bolesťou hlavy“ pre Európanov. V Jekaterinburgu hlavnú pozornosť plánujú venovať afganskému problému. Afganským urovnaním sa už veľa rokov zaoberajú USA, EÚ a NATO, ale situácia sa iba zhoršila. Príčinou je ignorovanie záujmov samotných Afgancov a susedných štátov regiónu – takých, ako Pakistan, Irán, India. V rámci ŠOS všetky tieto krajiny majú presne určený status a právo hlasu.
ŠOS má ešte jednu prednosť v porovnaní s „tradičnými“ európskymi organizáciami. EÚ a NATO sa aktívne snažia upevniť vojensko-politické pozície za hranicami vlastného územia a pásma zodpovednosti – na Balkáne, v Afrike, v už spomínanom Afganistane. Odtiaľ pramenia problémy s Ruskom a ďalšími krajinami, nespokojnými s tvrdohlavým rozšírením NATO a Európskej únie. Avšak ŠOS nestavia na územné rozšírenie a „hru svalov“, ale na vytvorenie dobre fungujúceho mechanizmu riešenia regionálnych problémov v záujmoch aj samotných Európanov. Veď jadrové programy Iránu, Indie a Pakistanu, pašovanie drog z Afganistanu právom znepokojujú Európu. Riešiť tieto problémy bez ŠOS Európania nedokážu,
Predseda výboru pre medzinárodné záležitosti ruskej Štátnej dumy Konstantín Kosačov nepochybuje o značnom potenciáli spolupráce medzi ŠOS a Európou.
- ŠOS – to je najdynamickejšie sa rozvíjajúca integračná štruktúra v eurázijskom regióne a sú tu veľmi veľké rezervy pre jej rozvoj. Je tu celá paleta nových výziev a hrozieb, ktoré klasické štruktúry nevedia zvládnuť. Je to medzinárodný terorizmus, náboženský extrémizmus, separatizmus, nekontrolovaná migrácia, narkotrafik. Týmito témami nemôžu sa efektívne zaoberať ani OSN, ani NATO, ktoré sa snažia prebrať na seba zodpovednosť v už spomínanom Afganistane. Preto musíme sa venovať týmto otázkam my. Takže ŠOS má veľké možnosti a perspektívy rozvoja, je si istý Konstantín Kosačov.

  •  
    a podeliť sa