Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
15 júna 2009, 12:27

Hlavný zdroj Ruska je intelektuálny

„Zjemniť negatívne následky svetovej finančnej krízy pre hospodá

„Zjemniť negatívne následky svetovej finančnej krízy pre hospodárstvo Slovenska môže užšia vzájomná súčinnosť s Ruskom,“ – takýto záver urobil na Moskovskej medzinárodnej výstave Interelektro-2009 predseda Asociácie elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky Vlado Kalina. Slovensko vysadilo v Moskve mocný tím spoločností, ktoré ponúkajú široké spektrum svojich úspechov – od hotových výrobkov (napríklad, svietnikov) až po najnovšie vysokotechnologické modely zariadenia pre jadrové elektrárne. Niektoré spoločností práve v tomto neľahkom pre financie čase sa rozhodli urobiť v Rusku prvé kroky…
Prečo ruský trh je pre Slovákov taký príťažlivý? S Vladom Kačinom sme hovorili v sieni Expocentra.
- Máme dobrú tradíciu partnerských vzťahov s Ruskom, sú tu styk,, ktoré sa vytvárajú po desaťročia. Pre podnikanie je to veľmi cenný kapitál. Okrem toho zohľadňujeme objektívnu situáciu. Myslíme si, že Rusko menej ako iné bude poškodené krízou.
Na čom sa zakladá optimizmus slovenského hosťa?
- Sú tu očividné veci, — poznamenal pán Kalina. – Príjmy RF z exportu energetických nosičov a prírodných zdrojov sú naozaj obrovské. Tieto zdroje blahobytu krajiny sú v dlhodobej perspektíve dosť spoľahlivé. Samozrejme, cena ropy a plynu na svetových trhoch sa mení. Ale príjem ostáva, aj keď kolísa v súlade s cenovou konjunktúrou. Vieme, že v predkrízových rokoch sa Rusku podarilo vytvoriť veľkú finančnú zásobu (veľa miliárd dolárov). A teraz tento bezpečnostný vankúš pomáha zachovať stabilitu ruského hospodárstva. Vláda RF podľa mňa podniká dobré opatrenia: na jednej strane podporuje obyvateľstvo, na druhej – podniky a celé odvetvia hospodárstva, ktoré živia regióny a mestá, a tiež bankový systém. Slovenskí podnikatelia často využívajú služby miestnych bánk. Zatiaľ majú istotu zo svojich vkladov. Počas krízy v RF skrachovalo iba niekoľko finančných zariadení. V predkrízovom roku obrat tovaru medzi našimi krajinami dosiahol historické maximum – 6 miliárd dolárov. Úspech bol zaručený v prvom rade kvôli dvom odvetvia, — výrobe áut a elektrotechniky. Slovensko dnes ponúka na ruskom trhu svoje vysoké technológie a inovácie. Práve v krízovej dobe sú ako nikdy potrebné. Myslím si, že uvidíme celkom iné ruské hospodárstvo. Po kríze sa zmení celý svetový finančný systém. Je úplne reálne, že vzniknú nové medzinárodné finančné centra. Želám úspech Moskve, ktorá sa usiluje o založenie jedného z nich. Ambície Ruska sú oprávnené. Má veľa zdrojov, ktoré dokonca ešte ani sa nevyužívajú.
Ruskí vedci sú veľmi cennou rezervou. Stretával som ich všade v zahraničí – v USA, Izraeli a Európe. Hovoril som s mnohými. Sú to zanietení ľudia, idú tam, kde im ponúkajú lepšie podmienky pre vedeckú prácu. Vytvorenie pre nich takýchto podmienok vo vlasti – to je vážna a perspektívna úloha, pre ktorú, ako mi porozprávali partneri v Moskve, vyvinuli celý program návratu intelektuálnej emigrácie. Ak sa Rusku podarí spojiť svoj teraz porozchádzaný po rôznych krajinách vedecký potenciál, verím, že jeho hospodárstvo uskutoční prelom!


  •  
    a podeliť sa