Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
8 júna 2009, 11:02

Prehľad č. 2

V Kremli sú ustarostení nad rastom protestných nálad v armáde a vo flotile. Tejto téme dnes venovali pozornosť naraz niekoľko vydaní.

V Kremli sú ustarostení nad rastom protestných nálad v armáde a vo flotile. Tejto téme dnes venovali pozornosť naraz niekoľko vydaní. Ako napísal denník Vedomosti, prezident Dmitrij Medvedev nariadil Bezpečnostnej rade krajiny, aby pozorne skorigovala ďalší priebeh začatých radikálnych vojenských premien. Reformovanie je rozhodne potrebné, uznávajú to prakticky všetci vojenskí experti. Ruská armáda veľmi zaostala za armádou USA a Severoatlantickej aliancie, ktoré ešte pred dvadsiatimi rokmi prešli k mobilnejšej štruktúre. Ale reforma má tiež sporné stránky. Teraz väčšina divízií ruských pozemných vojsk je rozpustená. Formujú sa brigády. Medzitým Američania, ako aj Bundeswehr, svoje divízie predsa nezlikvidovali.
Poslancov Štátnej dumy nezávisle na ich politickej patričnosti teraz znepokojujú mnohé otázky. Napríklad, neodôvodnene prudké zníženie vojenských zoskupení, počtu lodí a tiež dôstojníkov a práporčíkov, nečakané zastavenie hromadného náboru vojenských príslušníkov, pracujúcich na kontrakt, objavenie sa záväzkov zabezpečenia bytmi, nezaradených do rozpočtu, a tak ďalej. Ale zvlášť poburuje ignorovanie Ministerstvom obrany otázok sociálnej ochrany vojenských penzistov, zvlášť v zdravotníckej oblasti. V rade posádok Severnej flotily, ako oznamuje denník Nezavisimaja gazeta, sa konalo hliadkovanie radu vojenských polikliník a nemocníc. Zhromaždení dokonca navrhovali zatarasiť diaľnicu Severomorsk-Murmansk. Takéto radikálne akcie sú možné nielen v Severnej flotile, ale aj v rade iných vojenských okruhov a flotíl, ak požiadavky dôstojníkov nebudú rešpektovať. V kontrolnej komore vravia, že hromadné zníženie počtu vojenských lekárov neovplyvní iba zdravie veteránov a sociálne naladenie spoločnosti, ale aj bojovú pohotovosť armády. Ako príklad je možné uviesť Severokaukazský vojenský okruh, v ktorom vojenská medecína bude dvakrát znížená. V tomto prakticky bojujúcom vojenskom okruhu vyše 60% všetkých zdravotných zariadení potrebuje kapitálne opravy.
Je tu aj problém zníženia tak zvaných „útulných“ pracovných miest. Povinná rotácia veliteľov, ktorú minister obrany nariadil uskutočňovať každé tri roky, sa môže premeniť pre rad vojenských náčelníkov skoro na katastrofu. Po nadobudnutí konexií, bytov a chát v Moskve, za nič nechcú opustiť komfortné kreslá. Pritom spravidla sú to ľudia, ktorí nikdy nevelili vojakom a získali generálsku hodnotu bez toho, aby opustili Moskvu a Petrohrad. Náčelník Generálneho štábu sa odvoláva na situáciu v Moskovskom vojenskom okruhu. Aj keď je generálov veľa, iba jeden prišiel do prestížneho okruhu pred dvoma rokmi. Ostatní tu získali funkcie pred 10-20 rokmi. A nie je tu žiadna možnosť odtiaľto ich vytlačiť, napísal denník Rossijskaja gazeta. Ostáva jediná možnosť – prepustiť ich.
Denník Gazeta podčiarkuje, že treba si zvoliť priority, ktoré dovolia primerane reagovať na všetky hrozby, a vytvoriť ozbrojené sily, ktoré budú mať 100% -nú stálu pohotovosť, nie 17%, ako to bolo predtým. Rozhodli sa pôsobiť piatimi smermi. Prvý – previesť všetky vojenské útvary do stálej bojovej pohotovosti. Druhý – zmeniť ich štruktúru, znížiť stav „papierových“ dôstojníkov, ktorí dokážu profesionálne iba nosiť rovnošatu. Tretí – vybaviť vojská modernými zbraňami. Štvrtý – zmeniť vojenský poriadok, ktorý doteraz vychádza zo skúseností 2. svetovej vojny. Piaty – vyriešiť otázku bytov a miezd pre príslušníkov bojových útvarov, ktorí ostanú v armáde po reforme.

  •  
    a podeliť sa