Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
3 júna 2009, 17:04

Prehľad tlače z 3.06.2009 č. 2

Vydania analyzujú tvrdenia analytikov, ktorí vravia, že ekonomika Ruska dosiahla dno, ale čaká ju prudký skok. Denník Komersant uvádza niekoľko zaujímavých vyhlásení Námestníka ministra hospodárstva Andreja Klepača.

Vydania analyzujú tvrdenia analytikov, ktorí vravia, že ekonomika Ruska dosiahla dno, ale čaká ju prudký skok. Denník Komersant uvádza niekoľko zaujímavých vyhlásení Námestníka ministra hospodárstva Andreja Klepača. Tento si napriek názoru väčšiny ekonómov myslí, že dno je blízko, ale ešte sa nedosiahlo. Podľa neho bude rast v druhej polovici roka v porovnaní s prvým polrokom 4 až 5 percent. Pád HDP bude celkovo činiť za rok 7 až 8 %, ale čo je dôležité, bližšie k zime sa podarí vyjsť na pozitívnu dynamiku. Prvý polrok je pre ruskú ekonomiku tradične slabý v dôsledku malého rastu začiatkom roka. Znamená to, že každý rok je rast reálneho HDP v prvom polroku negatívny a v druhom polroku je vďaka sezónnosti prudko pozitívny. Ak sa ale ceny na ropu udržia na úrovni 50 dolárov za barel, pozitívna štatistika rastu sa môže očakávať najneskôr o rok až dva. Zdrojom rastu budú okrem metalurgie vysoko technologické sektory.

Pozitív sa rýchlo môže zmeniť na negatív, polemizuje denník Vedomosti, kedy sa príjmy na štátne papiere priblížia k úrovni pred krízou a Centrálna banka zastaví upevnenie rubľa. Druhé riziko je nadchádzajúce zníženie výdajov. Podniky ich ešte nezosúladili s novou úrovňou príjmov. Výroba produkcie sa za štyri mesiace znížila skoro o 15 %, vtedy keď reálne mzdy iba o jeden a pol percenta. Zníženie výdajov zasiahne predovšetkým odvetvia orientované na spotrebiteľský dopyt, kde sa nevylučuje vlna bankrotov. Iba ak sa toto riziko zníži, bude sa môcť povedať, že sme sa odrazili odo dna a nebezpečenstvo je za nami. Ale zatiaľ nevidieť zvýšenie vnútorného dopytu. Predtým vždy cez toto obdobie rástol dopyt napríklad zo strany stavbárov. V súčasnosti ide 65 percent produkcie odvetvia na export, vrátane štvrtiny do Číny. Čína kvôli drahým surovinám – železa a rudy — sa stal importérom ocele. Suroviny môžu byť na základe nových kontraktov, ktoré podpísala Čína s dodávateľmi, dvojnásobne lacnejšie. Vtedy sa dopyt Číny na ruskú oceľ veľmi zníži.

V Ministerstve hospodárskeho rozvoja odmietajú hrozbu stagnácie na budúci rok. Stabilnou zostane situácia v poľnohospodárstve, kde sú dobré možnosti na vytesnenie importu. Je možný rast výroby mäsa a rast exportu obilia a to ani nehladiac na zníženie očakávanej úrody obilia tento rok. Denník Komersant medzi tým zdôrazňuje, že nádej ruských mocenských predstaviteľov na rýchly rast protirečí prognózam Medzinárodného menového fondu, ktorého ekonómovia nedávno vyhlásili o stagnácii ekonomiky v roku 2010. Správnosť takého predpokladu v mnohom závisí od zdravia bankového systému. O perspektíve rýchleho oživenia pochybujú aj ruskí ekonómovia. Zvýšenie cien ropy a určité oživenie na fondovom trhu sa prijíma a vydáva ako ukazovateľ východiska z krízy. Taký značný rast ekonomiky o 4 až 5 % môže byť opodstatnený iba podstatným zvýšením vnútorného dopytu, na čo nie sú predpoklady. Lokomotívy rastu sú fakticky vzájomne prepojené a rast hospodárskych ukazovateľov v každom odvetví môžu opodstatniť svoje unikátne faktory. Je to medzi iným rýchly rast v poľnohospodárstve , ktorý bude možný iba pri prudkom raste vnútornej spotreby – čo sa asi ťažko stane, pretože príjmy obyvateľstva sa znižujú, — alebo pri prudkom raste exportu obilia, čo vyzerá na pozadí inflácie v mnohých krajinách, takisto málo pravdepodobné.  •  
    a podeliť sa