Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
26 mája 2009, 18:34

Očakávania boli nulové a závery boli takisto nulové

Summit Rusko – EÚ v Chabarovske na Ďalekom východe novinári už nazvali ako „studený“. Ale spravodajca denníku Vremja novostej Semjon Novoprudský pridáva ešte aj termín nulový… - Zdá sa mi, že summit splnil očakávanie.

Summit Rusko – EÚ v Chabarovske na Ďalekom východe novinári už nazvali ako „studený“. Ale spravodajca denníku Vremja novostej Semjon Novoprudský pridáva ešte aj termín nulový…
- Zdá sa mi, že summit splnil očakávanie. Bolo nulové. Také boli aj závery schôdzky na najvyššej úrovni. Je jasné, že čo sa týka hlavného bodu spoločných záujmov strán – plynu, zatiaľ sa nedarí nájsť jeho normálne vyriešenie. Prečo? Z jednej strany je to v súvislosti s osobitým postavením Gazpromu, ktorý akoby „štát v štáte“ diktuje niekedy samostatnú politiku. Z druhej strany je jasné, že Európska únia nie je doposiaľ reálnym subjektom politiky. Nedarí sa vypracovať konsolidovanú pozíciu štátov dokonca aj v takom principiálne veľmi dôležitom záujme pre spoločnú Európu, ako sú nepretržité dodávky ruského plynu. Summit v Chabarovske divne odrazil politickú subjektívnosť Európskej únie. Nie náhodou začali v EÚ znieť hlasy, že namiesto dvoch summitov je treba uskutočniť radšej iba jeden… Chápu tam, že summity prinesú výsledky iba vtedy, ak na nich prísť s hotovými rozhodnutiami. A dosiahnuť sa to môže iba v procese stálych rokovaní. V Chabarovske prevládol ale mimochodom ruský názor. Formát schôdzok zostáva bezo zmien – dvakrát do roka… Završujúc energetickú tému podčiarknem: summit ukázal, že Európa nie je zatiaľ pripravená k ruským návrhom o zámene Energetickej charty na iný dokument. Situácia je tu skutočne veľmi zložitá…
So Semjonom Novoprudským z denníku Vremja novostej súhlasí aj dopisovateľ moskovského byró japonských denníkov Tokion simbun a Tuniti simbun Kaduto Sakai. A tu sú jeho dojmy zo summitu Rusko – Európska únia.
- Všimol som si predovšetkým, aké sú vzťahy medzi Ruskom a Európskou úniou v energetickej oblasti. Bolo zaujímavé, či budú môcť obe strany prejsť na nové koľajnice spolupráce: Vznikol u mňa dojem, že slovne všetci uznávajú takú nevyhnutnosť, ale celkovo tu nemohli konštatovať úspech. Obzvlášť som si všimol aj to miesto vystúpenia Medvedeva, kde vyslovil hlboké znepokojenie nad rozvojom iniciatívy Východné partnerstvo. Nezhorší vzťahy Ruska a Európskej únie a neochladia sa ešte viac? Otázka zostala otvorenou…
„Navonok všetko vyzeralo dôstojne a zachoval sa dobrý tón“, — hovorí o schôdzke na úrovni Rusko – Európa v Chabarovske hlavný vedecký pracovník Ústavu Európy RAV Jurij Bortko:
- Na úrovni rozhovorov sa pozoruje určité napredovanie. Dohovorili sa napríklad pozorne posúdiť novú koncepciu energetickej bezpečnosti navrhnutú prezidentom Medvedevom. Návrhy Ruska – na rozdiel od Energetickej charty, predpokladajú rovnoprávnosť práv a zodpovednosti strán: dodávateľov, kupcov a hlavných tranzitných krajín uhľovodíkových surovín. Druhou témou /o ktorej sa mimochodom verejne hovorilo málo/, bolo vypracovanie koncepcie dokumentu o európskej bezpečnosti. Naša krajina trvá na prijatí akéhosi moderného variantu Helsinského dokumentu za účasti Ruska, Európskej únie, Rady Európy, NATO, OBSE a Organizácie zmluvy o európskej bezpečnosti. Jeho princípom by malo byť – nijaké nasledovné rozšírenie na Východ a nijaké prvky amerického PRO v Európe. Konkrétne sa nedospelo k ničomu, ale sa dohovorili pokračovať v posúdení. Treťou témou rokovaní bolo Východné partnerstvo. Všelijako nás uisťovali, že nie je zamerané proti Rusku. My sme vyjadrili znepokojenie, že táto „únia šiestich“ postosvietskych republík sa môže zmeniť na akúsi protiruskú oporu. To, že taká pozícia sa vyslovila, je dosť dôležité. Analytici pred schôdzkou v Chabarovske vyslovovali opatrnú nádej o progrese pri prijatí nového dokumentu o partnerstve a spolupráci medzi Ruskom a EÚ. A čo sa dosiahlo? Odsúhlasil sa text preambuly. Rozpory pretrvávajú v samotnej koncepcii zmluvy. Rusko by ju chcelo vidieť lakonickou, EÚ – podrobnou s opísaním všetkých aspektov vzájomnej spolupráce. Myslím si, že na odsúhlasenie a spresnenie bude treba nejeden rok a ani dva až tri roky na to nebudú stačiť…


  •  
    a podeliť sa