Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
25 mája 2009, 17:23

Článok dňa

Týždenník Komersant – Vlasť preskúmal úlohy a zostavu komisie na zabránenie snahám falzifikácie dejín založenej prezidentom Ruska.

Týždenník Komersant – Vlasť preskúmal úlohy a zostavu komisie na zabránenie snahám falzifikácie dejín založenej prezidentom Ruska. Komisia bude musieť súdiac podľa všetkého bojovať nielen so zahraničnými falzifikátormi ruskej minulosti, ale aj s domácimi historikmi.

O zámere zahájiť seriózny boj za historickú pravdu hlava štátu čestne upozornila dopredu a ešte koncom januára vyhlásila o neprípustnosti skreslenia údajov o vojne a o pripravenosti zabrániť klamnému traktovaniu dejín. „Hájiť historickú pravdu je ťažké a čestne povediac, niekedy aj protivné, ale je to treba urobiť“. Akými metódami bude pravda komisia bojovať s falzifikáciami a falzifikátormi, sa z výnosu prezidenta nedá pochopiť, — v dokumente sa neuvádzajú spôsoby „adekvátneho reagovania“.

Prvé kroky nového orgánu nie je ťažké predpovedať, píše týždenník Vlasť. Obzvlášť z ohľadom na to, že hlavným objektom historickej kontrapropagandy nebudú predsa len asi cudzinci, na um pôsobiť ktorých nemá Kremeľ zjavne dosť možností, ale obyčajní Rusi. Pretože členovia komisie zrejme upozornia na tie príklady „skreslenia historickej pravdy“, ohľadne ktorých vznikol už v ruskej spoločnosti zjavne negatívny názor.
Za také príklady sa môže považovať tolerantný vzťah mocenských predstaviteľov niektorých Pobaltských krajín k snahám fakticky rehabilitovať miestnych pomáhačov nacistov a oficiálne prijaté na Ukrajine otvorene protiruské traktovanie hladomoru v 30 roky. Komisia sa zaiste okrem toho vynasnaží prijať preventívne opatrenia v súvislosti s blížiacim sa 70 výročím podpísania Paktu Molotova – Ribentropa, ktorý je podľa Západu hlavným dôkazom, že Pobaltské krajiny nevošli dobrovoľne do Sovietskeho zväzu, ale boli okupované. Ukrajina môže byť potrestaná za svoje historické voľnosti nasledovným sprísnením podmienok kontraktov na dodávky plynu. Ale Litva, ktorá chce žiadať kompenzáciu za roky sovietskej okupácie, si asi ťažko zaslúži porozumenie. Tu je možné všetko – od odvolania veľvyslanca až po zavedenie hospodárskych sankcií.

Ale počítať s tým, že činnosť „ministerstva historickej pravdy“ sa obmedzí bojom s vonkajším nepriateľom odmietajúcim zásluhy ZSSR vo víťazstve nad fašizmom, netreba. Veď ani v názve komisie, ani v ustanovení o jej činnosti sa vôbec nespomína o tom, že nový orgán by sa mal zaoberať výlučne zahraničnou falzifikáciou dejín Druhej svetovej vojny. A to znamená, že obvinenia zo snahy znížiť medzinárodný prestíž Ruska sa skôr, či neskôr môžu vyhlásiť aj voči domácim výskumníkom. Napríklad tým z nich, kto považuje za nesprávne konanie sovietskych lídrov, ktorí sa kedysi aktívne zaoberali „upevnením vertikále moci“, uzaviera týždenník Komersant – Vlasť.
  •  
    a podeliť sa