Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
22 mája 2009, 12:07

Článok dňa

V Rusku sa s novou silou rozhoreli spory o tom, čo môže robiť žena a čo by kategoricky robiť nemala.

V Rusku sa s novou silou rozhoreli spory o tom, čo môže robiť žena a čo by kategoricky robiť nemala. Denník Vremja novostej v materiáli Metro nemá ženskú tvár, porozprával prípad študentky zo Sankt Peterburgu, ktorá sa chcela zamestnať v Metre ako pomocníčka vodiča. Ale bolo jej v tom odmietnuté.

Možnože sa študentka rozhodla k svojráznemu právnemu experimentu. Alebo, ako hovorí jej advokát, jednoducho chcela získať stabilnú prácu so sociálnymi garanciami. Ako by tomu nebolo, v personálnom oddelení metra dievčine vyhlásili, že toto miesto môže obsadiť iba muž. V sociálnom uznesení vlády o ťažkých a škodlivých prácach, vykonávanie ktorých sa zakazuje ženám, sa skutočne povolanie vodiča vlakovej súpravy a jeho pomocníka počíta medzi neženské povolania.

Ale mnohí tu uvideli nielen starostlivosť. Pred 20 až 30 rokmi sa ženám povoľovalo pracovať ako vodičkám v Metre, napríklad moskovskom. Ale pravdepodobne za účelom zníženia výdajov sa vedenie Metra rozhodlo ísť po ľahšej ceste.

Riaditeľka Centra sociálno-pracovných práv Jelena Gerasimová považuje daný zákaz za ľahký spôsob vyriešenia problému. Ak sa celý svet uberá cestou odstránenia škodlivých pracovných podmienok, u nás sa jednoducho rozhodli obmedziť možnosť práce žien vo vysoko platených oblastiach. Ženy môžu napríklad pracovať ako službukonajúci personál na staniciach, kde sú podobné podmienky – ten istý hluk a tá samá špecifická mikroklíma, ale na oveľa lepšie platených miestach pracovať nemôžu. Ak sa tí, ktorí zostavovali pravidlá v konečnom dôsledku starajú o reproduktívne zdravie žien, na ktorom sa môže odraziť práca pod zemou, mali by sa takisto zamyslieť o takom istom dôležitom reproduktívnom zdraví mužov.
Z pohľadu úradníkov, ak štát ustanovuje obmedzenia založené na nevyhnutnosti sociálnej ochrany /v danom prípade ochrany práv žien/, nedá sa to považovať za diskrimináciu. „Nenamietame proti tomu, že škodlivé faktory sú tu, — hovoria advokáti. – Ale je potrebné zlepšiť pracovné podmienky vodičov vlakových súprav v metre celkovo, aby sa ženy mohli dopustiť k tejto práci“.

Logika nie je tým menej jasná všetkým. Ženy nemajú právo vodiť vlaky v Metre – zákonitosť tohto zákazu iba nedávno potvrdil Najvyšší súd. Najvyššia inštancia, takisto, ako aj súdy nižšej úrovne, odklonila sťažnosť študentky mesta na Neve. Hoci aj také obmedzenie protirečí nielen ruskému Zákonníku práce, ale aj jednej z konvencií Medzinárodnej organizácie práce. Veď rozdiely ustanovené výlučne na základe pohlavia, nie sú ničím iným, ako diskriminácia. Teraz, ako predpokladá denník Vremja novostej, kedy ruský súd uznal dôvody žalobcov ako nepresvedčivé, budú zjavne hľadať spravodlivosť práve v medzinárodných inštanciách.
  •  
    a podeliť sa