Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
7 mája 2009, 19:06

Dmitrij Medvedev: Rusko nepripustí skreslenie dejín 2. svetovej vojny a Víťazstva

Dmitrij Medvedev: Rusko nepripustí skreslenie dejín 2. svetovej vojny a Víťazstva. Vyhlásil to v Kremli prezident Ruskej Federácie Dmitrij Medvedev na stretnutí s veteránmi Veľkej vlasteneckej vojny – Hrdinami Sovietskeho zväzu. Hlava štátu zablahoželala veteránom k 64. výročiu Víťazstva, a uistil, že Rusko vždy bude reagovať na pokusy skresliť podstatu tejto udalosti.
Ako zdôraznil prezident, v roku 1945 náš ľud dokázal, že nik nemôže mu nanútiť svoju vôľu a že ľubovoľná agresia narazí na tvrdý odpor. Podľa neho Veľká vlastenecká vojna sa stala najhlavnejšou a najťažšou udalosťou minulého storočia. Preto o tých, ktorí za cenu života ubránili Víťazstvo, štát sa musí postarať, podčiarkol prezident:
- Samozrejme naďalej sa budeme zaoberať problémami veteránov a prirodzene predovšetkým – sociálnymi, otázkou liekov, dopravy, lekárskeho zabezpečenia, budeme sa snažiť rozvíjať vysokotechnologickú lekársku pomoc. Toto všetko patrí k povinnostiam štátu a štát to bude robiť. Nemá sa tu hovoriť o šetrení, nech sme v akokoľvek ťažkej dobe, nech naša krajina a celý svet prežívajú akékoľvek krízy, vrátane hospodárskych.
Prezident posúdil s veteránmi prípravy na 65. výročie Víťazstva. Na stretnutí išlo aj o to, ako sme prišli k tomu víťazstvu, ako ho hodnotili hneď po Veľkej Vlasteneckej vojne a o to, ako sa pravidelne snažia vykladať tieto udalosti. Medvedev pripomenul, že za uplynulých 75 rokov od založenia titulu Hrdina Sovietskeho zväzu toto najvyššie vyznamenanie udelili viac ako 13 tisícom ľudí, pritom väčšine z nich – 11 695 – za hrdinské činy počas Veľkej Vlasteneckej vojny. Prezident oznámil, že nedávno podpísal Výnos o založení jubilejnej medaily „65 rokov Víťazstvu vo veľkej Vlasteneckej vojne rokov 1941-1945“. Budú ju udeľovať účastníkom a veteránom vojny, ktorí žijú v Rusku a v krajinách Spoločenstva nezávislých štátov, a tiež občanom iných štátov, ktorí prispeli značným prínosom k Víťazstvu a majú štátne vyznamenania ZSSR alebo Ruskej federácie. Jeden z prvých výnosov, podpísaných prezidentom k jubileu Víťazstva, bol venovaný vyriešeniu bytových problémov veteránov Veľkej Vlasteneckej vojny.
V Rusku môže byť založený štátny výkonný organ pre záležitosti veteránov. S touto iniciatívou prišla Verejná komora pri prezidentovi RF. Každý rok je tu stále menej veteránov Veľkej Vlasteneckej vojny. Dnes celkový počet účastníkov Veľkej Vlasteneckej vojny v krajinách SNŠ je asi 900 tisíc, z toho asi 400 tisíc v Rusku a takmer 180 tisíc v Moskve.

  •  
    a podeliť sa