Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
30 apríla 2009, 19:38

Energetické projekty Ruska a EÚ: výpočty a omyly

Európska únia považuje za zaujímavú iniciatívu prezidenta Medvedeva o energetike, s ktorou vystúpil v Helsinkách a považuje za potrebné pokračovať v dialógu na túto tému. Na tlačovej konferencii v Luxemburgu to vyhlásil Minister zahraničných vecí Česka predsedajúceho v EÚ, Karel Schwarzenberg.


A na čo v tejto súvislosti upozornil známy ruský expert Leonid Grigoriev, prezident Ústavu energetiky a financií:- Principiálny rozdiel pozícií Ruska a jeho európskych partnerov spočíva v tom, že ich prístup k problémom energetickej bezpečnosti na kontinente sa nezakladá ma reálnom základe dopytu a ponuky na energetické zdroje, ale na politicko-energetickej platforme zníženia závislosti na Rusku, — hovorí Leonid Grigoriev. – Už o 10 až 15 rokov bude medzi tým dosť veľká pravdepodobnosť rastu ekonomiky v európskej zóne. Preto Brusel a väčšina členských krajín aliancie silne riskuje, ak vystupuje proti vybudovaniu dodatočných kapacít na prepravu ruského plynu na svoje trhy. Veď na prieskum zdrojov a ich prepravu sú už dnes potrebné značné investície, ktoré nie je tak ľahko zaistiť kvôli súčasnej situácii na európskom trhu kapitálov.


Ale výpočty nezávislých expertov dokazujú, že bez zavedenia dodatočných kapacít na dodávky ruského plynu do Európy, táto nie je poistená pred rizikom nespoľahlivých dodávateľov a nálad tranzitných štátov. Rusko je následne povinné jednoducho vytvárať dodatočné trasy dodávok plynu na európsky trh, vrátane aj preto, aby malo možnosť prepravovať jeho nevyhnutný objem pri okolnostiach vis major. Situáciu sťažuje aj zďaleka nie svedomitá konkurencia projektov prepravy plynu mimo Ruska, ktorú lobuje Washington a Brusel. Ide nielen o ich ekonomickú účelnosť, ale aj o pokus zasiahnuť do delikátnej oblasti hospodárskych a politických vzťahov zložitých regiónov Kaspického bazénu a Strednej Ázie. Projekty ruskej spoločnosti GAZPROM Severný prúd a Južný prúd majú s ohľadom na hore uvedené fakty nevyvrátiteľnú výhodu. Stojí za nimi reálna zdrojová základňa, bohaté skúsenosti technickej realizácie a korporatívneho riadenia zložitých energetických systémov – od ťažby po prepravu energetických zdrojov na značné vzdialenosti, — podčiarkol ruský expert.


Rozhlasová stanica Hlas Ruska zoznámila poslucháčov s názorom prezidenta Ústavu energetiky a financií Leonida Grigorieva na aktuálnu tému.
  •  
    a podeliť sa