Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
30 apríla 2009, 15:28

Rusko zaručí status kvo na Južnom Kaukaze

Prezidenti Ruska, Abcházska A Južného Osetska dnes v Moskve podpísali dohodu o spoločnom úsilí, zameranom na ochranu štátnej hranice. V prítomnosti hláv štátov tiež budú podpísane medzirezortné dohody o spolupráci a vzájomnej súčinnosti medzi Federálnou bezpečnostnou službou Ruska, Službou štátnej bezpečnosti Abcházska a Výborom štátnej bezpečnosti Južného Osetska. V kontexte terajšej situácie v Zakaukazsku tieto dohody nadobúdajú zvláštny význam.


To, že dokumenty budú podpísané, prezident Dmitrij Medvedev vyhlásil v marci tohto roka. Pretože podľa neho takéto dokumenty predpokladali ešte Zmluvy o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskom a týmito zvrchovanými štátmi. A v kontexte dnešnej situácie v Zakaukazskom regióne dohody nadobúdajú zvláštnu aktualitu a význam. Po stiahnutí ruských mierotvorcov situácia v priľahlých k Južnému Osetsku a Abcházsku pásmach naďalej je nestabilná a výbušná. Pozdĺž ich hraníc sa sústreďujú gruzínske vojská a policajné útvary. Vytvárajú sa nové vojenské tábory, pozorovacie stanovištia, k územiu Južného Osetska sa približujú ťažké zbrane. Už teraz tam sú sústredené silové štruktúry o počte cca 2,5 tisíca ľudí, je tam rozmiestnené viac ako 50 stálych a pojazdných stanovíšť, aktívne sa pracuje na ich technickom zabezpečení. Gruzínsko nehľadiac na prítomnosť medzinárodných pozorovateľov z EÚ pokračuje v provokáciách a vážnych porušeniach bezpečnostného režimu v regióne vrátane budovania bojových zátarasov pozdĺž hraníc s Južným Osetskom. V tomto svetle vyvoláva znepokojenie usporiadanie v Tbilisi cvičení spolu s NATO.


Po podpísaní dohôd o spoločnej ochrane štátnej hranice obyvatelia Abcházska a Južného Osetska budú môcť si pokojne vydýchnuť. Veria, že Moskva nepripustí opakovanie gruzínskej vojenskej agresie voči Suchumu a Cchinvalu, zdôraznil pri našom mikrofóne riaditeľ Fondu efektívnej politiky Kirill Tanajev:


- Predovšetkým to poskytuje zvýšenie bezpečnosti pre dva štáty a pre ľudí, ktorí žijú na ich územiach, to znamená, vytvorenie plnohodnotnej štátnej hranice, ktorá za pomoci Ruska bude dosť spoľahlivá a dobre chránená. Uvedomenie si toho, samozrejme, dodáva ľuďom, ktorí žijú v Abcházsku a Južnom Osetsku, oveľa viac istoty z toho, že ich môžu ubrániť pred možnými diverznými a akýmisi inými provokačnými akciami zo strany Gruzínska.


To najhlavnejšie: po podpísaní týchto dohôd hranice Abcházska a Južného Osetska nadobúdajú právny status. Keď existujú presne vymedzené štátne hranice, je možné začínať zabezpečenie ekonomického vzostupu vnútri týchto hraníc. Nanovo budovať mestá, neobávajúc sa diverzií, inšpirovať investície zahraničných partnerov, plánovať účelové programy sociálneho obnovenia regiónu. Už teraz z prostriedkov Gazpromu sa uskutočňuje budovanie plynovodu na priame dodávky uhľovodíkov z Ruska do Južného Osetska. Na realizáciu projektov obnovenia vzdelávacích, kultúrnych a zdravotníckych zariadení a dokonca súkromnej bytovej výstavby vláda Ruska vyčleňuje republike vyše 6 miliárd rubľov. Okrem toho viac ako miliardu rubľov ruské spoločnosti chcú investovať do obnovenia autotrate Soči-Suchumi a iných investičných projektov v Abcházsku. Tieto otázky sa budú tiež posudzovať dnes v Moskve na prezidentskej úrovni.  •  
    a podeliť sa