Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
28 apríla 2009, 16:45

Článok dňa

Júlia Mirnová v denníku Vremja novostej uvádza výsledky prieskumu o tom, ako sa ruskí občania pozerajú na korupciu a nakoľko seriózne hodnotia serióznosť tohto problému.

Júlia Mirnová v denníku Vremja novostej uvádza výsledky prieskumu o tom, ako sa ruskí občania pozerajú na korupciu a nakoľko seriózne hodnotia serióznosť tohto problému.
V súlade s prieskumom ruského centra prieskumu verejnej mienky – VCIOM, väčšina občanov si myslí, že nad korupciou sa nedá úplne zvíťaziť. Taký je názor 58% opýtaných. 37% opýtaných si myslí, že je na to potrebná politická vôľa mocenských predstaviteľov a celej spoločnosti. A 5% Rusov nemohlo odpovedať, nakoľko môže byť boj s korupciou efektívny.
Na otázku o tom, v čom spočíva príčina korupcie, neboli odpovede jednoznačné. 44% opýtaných odpovedalo, že vinná je lziskuchtivosť ruských predstaviteľov moci a podnikateľov. 34% si myslí, že zlo spočíva v samotnom štátnom systéme, ktorý nie je dosť efektívny a koná na základe zákonov, ktoré majú ďaleko od dokonalosti. Iba 18% opýtaných odpovedalo, že vinní sú samotní občania a konkrétne ich nízka úroveň právnej kultúry a dodržiavania zákonov prevažnej väčšiny obyvateľstva. Neuvideli pritom ale, ku akej kategórii sami patria.
Na otázku, na koho by sa obrátili opýtaní v prípade, ak by mali informáciu o korupcii, 22% odpovedalo, že by sa obrátili na orgány na ochranu práva a 7 % si zvolilo miestne orgány moci a ešte iných 7% by odovzdalo informáciu organizáciam na ochranu práva, ako aj iným verejným organizáciám. 10% opýtaných povedalo, že by sa obrátilo na masmédiá a 11% by sa snažilo povedať o tom osobne prezidentovi.
Opýtaným nakoniec navrhli zapojiť trochu fantáziu a odpovedať na otázku o tom, čo by bolo, ak by zrazu všetci úradníci prestali brať úplatky? 49% opýtaných si myslí, že v Rusku bude vtedy oveľa lepšie žiť, 12 % si myslí, že naopak sa všetko zmení k horšiemu, 29% si myslí, že to nijako neovplyvní vyriešenie problémov obyčajných ľudí a 10% vôbec nemohlo odpovedať na túto otázku. Treba podotknúť, že medzi navrhnutými otázkami nebola ani jedna o tom, ako by sa mohol organizovať boj s korupciou. Hoci by bolo veľmi zaujímavé, aké originálne metódy boja s týmto zlom by mohli ponúknuť ruskí občania.  •  
    a podeliť sa