Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
23 marca 2009, 19:56

Olympiáda v Soči a Univerziáda v Kazani sú stimulom na modernizáciu celého systému masového športu v Rusku

Olympiáda 2014 v Soči a Univerziáda 2013 v Kazani by mali byť stimulom modernizácie celého systému rozvoja telovýchovy a masového športu v Rusku.

Olympiáda 2014 v Soči a Univerziáda 2013 v Kazani by mali byť stimulom modernizácie celého systému rozvoja telovýchovy a masového športu v Rusku. S takou výzvou vystúpil v pondelok v Soči prezident Dmitrij Medvedev na zasadaní Rady pre rozvoj telovýchovy a športu. Podľa prezidenta v Rusku sa prešlo cez začiatočnú etapu olympijského projektu Soči 2014 a tento rok sa zahajuje rozsiahla výstavba olympijských objektov. S podrobnosťami zo Soči Vás oboznámi naša špeciálna dopisovateľka Jelena Studnevová.


Výstavba objektov a infraštruktúry zimnej Olympiády si vyžiada bezprecedentné úsilie. Dmitrij Medvedev v tejto súvislosti pripomenul zodpovednosť voči Medzinárodnému olympijskému výboru.


- Upozorňujem, že nehladiac na to, že u Organizačného výboru Soči 2014 vznikli skutočne pracovné vzťahy s MOV a Medzinárodný olympijský výbor je celkovo spokojný s tým, ako idú práce, ale tým nemenej by sa mala táto otázka nachádzať pod neustálou kontrolou všetkých účastníkov a všetkých zodpovedajúcich osôb za vyriešenie týchto úloh. A obzvlášť v oblasti finančného zaistenia a využitia prostriedkov vydeľovaných na účely Olympiády.


Prezident požiadal odstrániť byrokratické problémy a nedorozumenia medzi rezortmi pri príprave na Zimnú olympiádu v roku 2014. Na dnes sú už fakticky hotové 3 olympijské objekty, 26 sa nachádza v štádiu výstavby a 110 v štádiu prípravy. Podľa prezidenta je treba porozmýšľať o tom, aby sa ministerstvu regionálneho rozvoja udelili funkcie koordinácie konania pri realizácii tohto mega-projektu. Prezident povedal, že podobné problémy stoja aj pred organizátormi Druhej svetovej letnej Univerziády v roku 2013 v Kazani. Je nevyhnutné vyriešiť tri problémy: výstavbu mestečka Univerziády, určiť mechanizmy financovania a zaistiť načas výstavbu objektov Univerziády.


Prezident neobišiel bokom ani takú chúlostivú otázku, ako je rozdelenie pozemkov pod výstavbu olympijských objektov a kompenzačné opatrenia súvisiace s presťahovaním občanov. Dmitrij Medvedev nastolil takisto úlohu vybudovať v Soči silnú športovú rekreačnú štruktúru pre letné a zimné športové disciplíny za účelom aktívneho oddychu a rekreácie ľudí.


- Mali by sme vybudovať moderné rekreačné stredisko svetovej úrovne s vyspelou infraštruktúrou a nemenej rozvitou sociálnou sférou, ktorá by mala zodpovedať aj všetkým ekologickým normám. A malo by to byť pravdaže mesto, ktoré bude komfortné aj pre samých obyvateľov mesta Soči. Vrátane aj pre ľudí s obmedzenými možnosťami.


V tejto súvislosti nadobúda osobitý význam vypracovanie a realizácia komplexného programu Soči – pohostinné mesto. Olympijský projekt, ako aj Univerziáda, je celonárodný projekt. A na úspechu ich realizácii by mali mať záujem všetky subjekty federácie.


  •  
    a podeliť sa