Milí priatelia, s poľutovaním sme nútení Vám oznámiť, že v rámci štruktúrnych zmien práce Hlasu Ruska /MIA Rossiya segodnya/ webová stránka Hlasu Ruska v slovenskom jazyku a facebooková stránka sa nebudú viac obnovovať. Ďakujeme všetkým našim návštevníkom a expertom a všetkým tým, kto nás podporoval a pomáhal v práci v internetovom priestore.
23 marca 2009, 16:15

Ruská pravoslávna cirkev a Vatikán pokračujú v dialógu v záujmoch jednoty kresťanského sveta

Ruská pravoslávna cirkev a Vatikán pokračujú v dialógu v záujmoch jednoty kresťanského sveta. Arcibiskup Dominik Maberti, kurátor vzťahov Vatikánu s inými krajinami, sa nachádza na pracovnej návšteve v Moskve.

Ruská pravoslávna cirkev a Vatikán pokračujú v dialógu v záujmoch jednoty kresťanského sveta. Arcibiskup Dominik Maberti, kurátor vzťahov Vatikánu s inými krajinami, sa nachádza na pracovnej návšteve v Moskve. Jeho spolubesedníkom je minister zahraničných vecí Ruska Sergej Lavrov a predstavitelia Ruskej pravoslávnej cirkvi, vrátane biskupa Jegorievského Marka – úradujúceho predsedu Oddelenia zahraničných cirkevných stykov Moskovského patriarchátu.


Vysokopostavení predstavitelia oboch cirkví rokovali posledný krát vo Vatikáne v máji 2006. Metropolita Kiril riadiaci vtedy oddelenie zahraničných cirkevných stykov Moskovského patriarchátu, sa zišiel s Benediktom XVI. Súčasná návšteva Dominika Mambertiho je prvou po zvolení Kirila za Patriarchu, čo k nej púta osobitú pozornosť.


Rímsko-katolícka cirkev a Ruská pravoslávna cirkev — to sú najväčšie kresťanské cirkvi. Pod dlhom období stagnácie v ich vzťahov nalaďujú kontakty. Majú v mnohom dosť blízke pozície ohľadne problémov, ktoré nastoľuje súčasný rozvoj. A čo vraví na to predstaviteľ Moskovského patriarchátu Vsevolod Čaplin. - Naladili sme dosť aktívnu spoluprácu s predstaviteľmi katolíckej cirkvi. Máme v mnohom spoločné pozície na programe dňa medzinárodných organizácií. Týka sa to otázok bioetiky. Týka sa to aj otázok prítomnosti morálky v politike a ekonomike. Týka sa to takisto prekonania konfliktov, mierovej činnosti v najrôznejších regiónoch, vrátane v Juhovýchodnej Európe, na Kórejskom polostrove, na Blízkom východe a tak ďalej. Tieto otázky budeme prevažne aj posudzovať.


Čo sa týka vlastných cirkevných záležitostí, medzi Ruskou pravoslávnou cirkvou a Vatikánom sú známe ťažkosti. Ich základ tvorí agresívna politika prozelitizmu Rímsko-katolíckej cirkvi. V súčasnosti sa na území Ruska a iných krajín SNŠ nachádza desiatky katolíckych misionárskych rádov, ktoré nemajú za cieľ duchovnú starostlivosť o svojich veriacich, ale obrátenie obyvateľstva na katolícku vieru. Obyvateľstva patriaceho k pravoslávnej tradícii na základe narodenia, krstenia, výchovy, vzdelania a kultúry, ako aj historického nástupníctva. Podobne sa koná v neprospech Ruskej pravoslávnej cirkvi. Na túto okolnosť neraz upozorňoval medzi iným aj zosnulý predstavený Ruskej pravoslávnej cirkvi Alexij druhý.


A hoci zo strany Vatikánu bolo dosť vyhlásení o bratských citoch k Ruskej pravoslávnej cirkvi, reálne sa situácia nezmenila. Prozelitizmus bol a zostáva naďalej jedným z hlavných prekážok na ceste zblíženia oboch cirkví a teda aj jednoty kresťanského sveta.  •  
    a podeliť sa